Demonstrerte for å bli tatt med i klimaforhandlingene

PARIS: Fredagmorgen samlet urfolksdelegasjonene seg til en stille demonstrasjon ved miniatyren av Eiffeltårnet i hovedområdet for klimaforhandlingene i Paris.

Urfolks actionday under klimaforhandlingene
Foto: Tatiana Egorova

– Hovedformålet med denne demonstrasjonen var å vise hva som er vårt forslag til sluttdokumentet fra klimaforhandlignene, forteller Vyacheslav Shadrin, første visepresident av organisasjonen for urfolk nord i Sakha (Jakutsk) regionen, til NRK Sápmi.

Og urfolksdelegatenes forslag går ut på at menneskerettigheter og urfolksrettigheter skal være med i klimaavtalen.

Vyacheslav Shadrin

Vyacheslav Shadrin, første visepresident av organisasjonen for urfolk nord i Sakha (Jakutsk) regionen, deltok under Actionday og holdt foredrag under den russiske dagen i urfolkspaviljongen under klimakonferansen i Paris.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Norge har blant annet foreslått at urfolksrettigheter skal være med i forordet av dokumentet.

Men ikke i selve formålsparagrafen, som beskriver hva landene som signerer klimaavtalen skal jobbe ut ifra.

Krever å være med

Urfolk vil være endel av klimaarbeidet i verden, og vil derfor ikke gå med på at de ikke er med i den juridiskbindende delen av sluttdokumentet.

– Vi organiserte denne demonstrasjonen for å få oppmerksomheten rettet på at urfolk ikke skal være med i selve avtalen, fortsetter Shadrin.

Fredag kom også FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter, Victoria Tauli-Corpuz, med klar oppfordring til både Norge og verden.

FNs spesialrapportør for urfolkssaker kom med sterke ord om at urfolksrettigheter må være med i klimaavtalen. Fra urfolkspaviljongen i Paris.

Etter å ha takket Norge for finansieringen av urfolkspaviljongne i Paris, kom hun med klar beskjed: –Urfolks rettigheter må med i forhandlingene.

USA og EU imot – Mexico for

Etter det NRK vet er det Norge, USA og EU som er sterkest imot å ha urfolksrettigheter med i sluttdokumentet for avtalen.

Landet som jobber hardest for at rettighetene til urfolk skal med i avtalen er faktisk Mexico.

Forhandlingsleder Aslak Brun

Aslak Brun er Norges forhandlingsleder under klimatoppmøtet i Paris.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Norge tror andre land kan bli vanskelige

– Det er mange land som ikke har akseptert urfolksrettigheter, så vi tror det vil bli vanskelig å få 195 land til å signere under klimaavtale der urfolksrettigheter er med i den juridiskbindende delen, sa Norges forhandlingsleder for klimaforhandlingene, Aslak Brun til NRK Sápmi i går.

Shadrin mener det vil være et stort tap for urfolk dersom de ikke nevnes i avtalen:

– Hoveddokumentet til avtalen er stor, på over 50 sider, men bare noen få steder er urfolk nevnt, så vi jobber nå med å få inn rettighetene våre på 17 forskjellige steder i dokumentet.

Korte nyheter

  • Muotka velges offisielt

    Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

    Loga sámegillii

    Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
    Foto: Hanne Wilhelms / NRK