Demonstrer foran Stortinget mot nedleggelse av sameskole

– Vi kan ikke bare stå å se på at skolen som har vært så viktig for oss blir lagt ned. Det sier tidligere elev Fransisca Kappfjell Herbst, som har reist til Oslo for å vise sin misnøye mot planene om å legge ned Sameskolen i Midt-Norge.

La sameskolen leve

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell og Fransisca Kappfjell Herbst.

Foto: Roy Arne Kvitfjell

Tidligere og nåværende elever ved Sameskolen for Midt-Norge skal i dag stå samlet fremfor Stortinget og innlede protestmarkering mot regjeringen som ønsker å legge ned Sameskolen i Midt- Norge.

– Ja, for det er faktisk vår skole. Vi vet så inderlig vel, at dette var det eneste stedet i vår landsdel hvor vi kunne møtes, knytte bånd og virkelig lære og ta del i den felles samiske arven vår - sammen.

Les også: Legger ned Sameskolen i Hattfjelldal

Les også: Statsbudsjettet: – Samarbeidspartiene har forhandlet bort samene

Les også: Muotka: – Regjeringen overser FN-kritikk

Overtramp

Åtte nåværende og tidligere elever, samt to lærere har tatt turen til hovedstaden. Der skal Stortinget i dag avgjøre framtiden for skolen som har vært og fortsatt er svært viktig for mange sør-samiske elever.

– Vi sørsamer er en minoritet i minoriteten. Vi er veldig usynlige, vi lever veldig spredt blant den norske befolkningen og synes derfor veldig dårlig. Vi ser gang på gang at våre behov blir neglisjert. Det er et overtramp vi ikke lenger kan godta, sier Herbst.

Politikere støtter

I tillegg til elevene og lærerne, kommer flere politikere fra Sametinget, blant annet kommer sametingsråd Ann- Mari Thomassen, sametingsråd Thomas Åhren, og sametingsråd Silje Karine Muotka til å delta i markeringen.

Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen skal også holde appell.

Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett foreslått å opprettholde den sør-samiske skolen i Hattfjelldal med 3,3 millioner kroner.

– Vi vet at regjeringen har flertall for å legge ned skolen, men vi kan ikke bare stå å se på at det skjer, vi må si i fra. Vi må forsøke å få dem til å forandre mening, sier Herbst, som håper at så mange som mulig kommer til markeringa utafor Stortinget i dag klokken 12.

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK