Demonstrerer mot fredning

Laksefiskere demonstrerer mot forslag fra miljødepartementet, men sier de kan godta et av forslagene.

Laksefiskere demonstrerer i Karasjok

DEMONSTRANTER: Laksefiskere samlet for å fremme sine meninger.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

I Karasjok i dag hadde rundt ti laksefiskere møtt opp for å demonstrere mot Miljøverndepartementet i Norge.

Departementet foreslår at Tanavassdragets fiskeforvaltning skal behandle to forslag; redusere fisketiden med to døgn eller frede deler av Iešjohka, Karasjohka og Anárjohka.

Laksefiskere sier at de kan godta redusert fisketid.

Paul Inge Turi forteller sin mening

SIER SIN MENING: Paul Inge Turi forteller hva han mener om forslagene.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

– Vi mener at en fredning må gjennomføres der hvor det er til nytte, sier Paul Inge Turi, en av demonstrantene.

Han sier også at fredningen kommer mest til nytte nedenfor Tana Bru, hvor det tas flest laks.

– Det er der tiltakene burde gjennomføres, og ikke her oppe (i Karasjok), sier Turi.