Reineiere tilbyr dagaktiviteter til demenssyke

Nytt og unikt tilbud i Norge

Reineier Tor Mikkel Eira

Reineier Tor Mikkel Eira og kona er med på et prosjekt

Foto: Juliane Kravik / NRK

I dag åpnet reineierne Tor Mikkel Eira og Anne May Olli omsorgstjenester for demenssyke.

Lavvu er «terapirommet», og pasientene blir også tatt med på tur til reinflokken.

– Jeg synes det er veldig fint at de kan komme ut av deres hverdag. De fleste er ikke så spreke, men når de kommer ut, så prater de mye om hvordan de hadde det før i tiden, sier Tor Mikkel.

Ekteparet i Karasjok er de eneste hittil som har fått æren av å være med på dette prosjektet, hvor demente får muligheten til å friske opp gamle minner via aktiviteter og samtaler, som skal hindre sykdommen i å utvikle seg.

Prosjektet har Finnmark fylkesmann satt igang, som følge av et tiltak fra reindriftsavtalen.

Avtalen ble forhandlet i 2012. Det er en årlig avtale som Norske Reindriftssamers Landsforbund(NRL) forhandler med regjeringen.

Karasjok kommune har fått ansvaret for gjennomføring av prosjektet.

– Vi er veldig glade for at Karasjok kommune har fått i stand dette tilbudet. Vi håper og tror at dette kan være noe for andre kommuner også, sier Ellen Marie Winther, rådgiver hos Fylkesmannen i Finnmark.

Stadig flere får demens

Demens-sykdom er et økende folkehelseproblem. I dag er over 70.000 mennesker som er rammet av sykdommen.

Hukommelsessvikt og problemer med å huske ord er de vanligste symptomene på denne sykdommen. Pasienter og pårørende som blir rammet sliter både med sorg og frustrasjon.

– Når man blir rammet av demens-sykdom, så blir man aldri frisk igjen, men det det finnes flere tiltak som kan bremse utviklingen av sykdommen. Dette er et slikt tiltak, sier avdelings sykepleier i åpent omsorg Heidi Boine.

Boine ønsker alle som sliter med demens-sykdom hjertelig velkommen til terapi så lenge det er ledig kapasitet.

I første omgang varer aktivitetstilbudet én dag i uka i fire uker.

For mer informasjon om aktivitetene som tilbys, kan man ta kontakt med Tor Mikkel Eira, telefon 924 83 444. For påmelding og mer informasjon om kommunens rolle, kan man ta kontakt med Heidi Boine på telefon 922 43 389.