Delingen av Tysfjord: – Saken vil bli avgjort raskt

Avgjørelsen om hvor grensa skal gå når Tysfjord deles er like om hjørnet. Ordføreren frykter at grensen havner lenger nord enn hva han ønsker.

Diskuterer grense når Tysfjord deles

Her diskuterer Tysfjord-politikerne den fremtidige grensen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Saken vil bli avgjort raskt nå etter konsultasjonsmøtet med Sametinget, skriver rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Sissel Mossing, i en e-post til NRK.

1. januar 2020 deles Tysfjord kommune. Den ene delen slås sammen med Hamarøy i sør, mens den andre delen slås sammen med Narvik og Ballangen i nord.

Mandag denne uken hadde Sametinget samtaler med KMD om delingen av Tysfjord.

For Sametinget og departementene har nemlig en avtale om at Sametinget skal få uttale seg i saker som angår samer. Og Tysfjord er i forvaltningsområdet for samiske språk.

Avslører ikke

NRK har forsøkt å få svar på hva resultatet ble fra dette møtet. Hvor blir grensen å gå? Når vil dette bli offentliggjort?

– Saken er ferdig når den er ferdig, skriver KMD.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen møtte departementet mandag denne uken.

Foto: Dan Robert Larsen

Heller ikke Sametinget vil si noe om hva resultatet fra dette møtet ble.

– Jeg vil ikke kommentere resultatene fra dette møtet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkelsen understreker likevel at slike møter ikke er et sted hvor vedtak blir gjort, men at Sametinget blir spurt om råd, og at de prøver å diskutere seg frem til løsninger.

Dette kartet viser de ulike alternativene. Sametinget foreslår alternativ D, mens Fylkesmannen i Nordland anbefaler alternativene B og C.

PowerPoint-presentasjon
Foto: Fylkesmannen i Nordland

Frykter annen grense

Ordføreren i Tysfjord frykter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil lande på noe annet enn hva Fylkesmannen i Nordland anbefaler.

– Jeg frykter at det blir noe annet. Slik jeg har forstått det er det fare for at grensen blir lagt lenger nord. Da tråkker man på dem som har tilhørighet i de områdene, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Området som Johansen frykter havner i Hamarøy, er et økonomisk verdifullt område for en kommune. Et område som vil gi millioninntekter fra kraftverk og oppdrett.

NRK har ikke lyktes å få ytterligere kommentarer fra KMD.

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen feirer samenes nasjonaldag i Tysfjord 2018

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) vil at et av Fylkesmannens forslag skal vedtas.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Sterk økonomisk kommune

For Sametinget er det viktig å fremme de samiske perspektivene, forklarer sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

– Vi ønsker en helhetlig forvaltning av samiske områder og samiske næringer. Sammen med målene for kommunereformen gir dette en god helhet.

Mikkelsen poengterer viktigheten med at Hamarøy, som den minste kommunen, styrkes.

– Vi ønsker en sterk økonomisk kommune i forvaltningsområdet for samisk språk, slik at de kan gi gode tjenester til innbyggerne.

Han understreker at det også er viktig å ta vare på rettighetene til de som i dag er bosatt på østsiden av Tysfjorden.

– Innbyggerne skal ikke miste de samiske rettighetene, som for eksempel språkundervisning og i de kommunale tjenestene.