Hopp til innhold

Máŋgga gávpogis lágiduvvojit digitála sámi álbmotbeaivvi doalut

Oslo gielda ii raba ráđđeviesu uvssaid gávttehasaide sámi álbmotbeaivvi, nu go leat dahkan 15 jagi. Koronanjoammuma geažil fállá gielda dán jagi digitála ávvudeami.

Fullsatt rådhus i Oslo under Samenes nasjonaldag 2018

ALLAÁIGGÁLAŠ DOALUT: Norggas leat sámit hárjánan oaidnit TV govaid allaáiggálaš ávvudeamis Oslo ráđđeviesus sámi álbmotbeaivvi. Oslo gielda lea 2006 rájes bovden sápmelaččaid ávvudandoaluide ráđđevissui.

Foto: Irjan Balto / NRK

– Lea šállošahtti go ná šaddá dán jagi. Sámi álbmotbeaivvi ávvudeapmi ráđđeviesus lea šaddan erenoamáš árbevierrun, maid anán hui árvvus ja masa láven illudit, lohká Oslo sátnejođiheaddji Marianne Borgen (SV).

Marianne Borgen

DEHÁLAŠ ÁVVUDIT: Oslo sátnejođiheaddji Marianne Borgen (SV) deattuha ahte lea dehálaš čalmmustahttit sámi álbmotbeaivvi vaikko eai sáhte bovdet doaluide.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Diibmá oassálaste sullii 600 sápmelačča ávvudoaluin Oslo ráđđeviesus. 2006 rájes leat sámit miehtá Østlándda, ja daid maŋimuš jagiid maiddái muđui Norggas, dán beaivvi bovdejuvvon ráđđevissui.

Vaikko ain leat muhtun vahkut sámi álbmotbeaivái, de lea juo oalle čielggas ahte dán jagáš ávvudeapmi šaddá áibbas earáláganin go ovdal.

Koronanjoammun leavvá ain dan mađe olu miehtá riikka, ja erenoamážit dain stuorámus gávpogiin, ahte eiseválddit eai ložže njuolggadusaid vuos.

Digitála ávvudeapmi

Borgen mielas lea dattetge hui dehálaš ahte sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo.

Gielda lea ovttasráđiid Sámi viesuin ja gávpotsámiiguin ráhkkaneamen vuogas digitála lágideami fállat.

– Mii áigut fállat gelddolaš digitála ávvudeami, man sávvat addit gehččiide buriid vásáhusaid. Áddemis olbmot leat dolkan go buot dáhpáhuvvá neahta bokte, muhto nie ferte dál dađibahábut leat, lohká Borgen.

Oslos levgejit almmolaš ásahusat sámi leavggain ja ráđđeviesu toartnas čuodjá sámi álbmotbeaivvi maiddái sámisogalávlla, lohpida Borgen.

Borgen ja maid Sámi viesus deattuhit ahte sii eai sáhte vuos nu olu dadjat dan birra makkár digitála-vásáhusaid sii áigot fállat sámiide oaivegávpogis sámi álbmotbeaivvi.

Hennes Majestet Dronning Sonja hilser på koftekledd mann på rådhuset i Oslo

MAJESTEHTALAŠ: Dronnet Sonja lea maid searvan sámi álbmotbeaivvi doaluide Oslo ráđđeviesus. Govas hálešta dronnet Sámi viesu stivranjunnožiin, Per Nymo.

Foto: Sturlason

Seamma čoavddus eará gávpogiin

Tråantes ledje ráhkkaneamen guokte beaivvi mieldálagaid fállat doaluid sámi álbmotbeaivvi.

Stig Vikan

EAHPESIHKAR: Stig Vikan muitala ahte ii leat vel mearriduvvon mo Tråantes šaddet ávvodoalut sámi álbmotbeaivvi.

Foto: Privat

Dál sii eai vuos dieđe man stuorra oassi dáin doaluin sihkastuvvo, čilge Stig Vikan, guhte lea Tråante sámi fierpmádaga njunuš.

– Konsearta mii galggašii Marja Mortensonain dáidá šaddat digitála fálaldahkan. Suohkan árvvoštallá korona-dili dáppe fas boahtte vahkus. Das maŋŋá mearridit mo sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo Tråantes, lohká son.

Romssas lágidit ráđđeviesus sámi álbmotbeaivvi ávvudeami rávdnjema bokte, masa buohkat sáhttet searvat. Dát dáhpáhus ráđđeviesus ii leat rabas álbmogii, čilge Niklas Labba Gáisi giellaguovddážis.

– Romssa sámi vahkku, mii lágiduvvo guovvamánu 1.-7. beivviid, čađahuvvo nugo lea plánejuvvon. Dán birra ilbmá prográmma otne, lohká Labba.

Ella Marie Hætta Isaksen joiket for fredsprisvinnerne

ČUOJAHIT ROMSSAS: Ella Marie Hætta Isaksen ja su joavku ISÁK čuojahit sámi álbmotbeaivvi Romssas. Konsearta lea oassi Nordlysfestiválas, ja lágiduvvo koronarávvagiid vuođul.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sámedikkis digitála dearvuođat

– Mii juo diehtit ahte eai šatta seammá ollu ja stuorra doalut go lávejit leat, lohká sámediggepresideanta Aili Keskitalo.

Sámediggái lea maid dehálaš ahte olbmot doahttalit eiseválddiid rávvagiid sámi álbmotbeaivvi.

Aili Keskitalo

ČUOVO RÁVVAGIID: Sámediggepresideanta Aili Keskitalo sávvá ahte buohkat doahttalit eiseválddiid rávvagiid sámi álbmotbeaivvi.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Mii gal ávžžuhit čuovvut eiseválddiid njoammuneastadanrávvagiid, lohká son.

Go juo koronanjuolggadusat rivdet dađistaga, de ii leat nu álki ráhkkanitge dán beaivvi ávvudeapmái.

– Lea váttis plánet doaluid dál, go eat dieđe leat go dalle vel čavgadat njuolggadusat go dál. Mii čuovvut mielde ja fállat digitála dearvuođaid digitála doaluide, lohká Keskitalo.

 • Loga: Dát koronanjuolggadusat leat doaimmas dál
 • Geahča govaid Oslo sámi álbmotbeaivvi doaluin 2013:

Korte nyheter

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK
 • Undersøker mulig fall i fjell

  Det er iverksatt redningsaksjon på fjellet Grytetippen på Senja etter melding om at noen skal ha observert at en person ramlet ned fjellet. Det er ikke gjort noen funn, melder politiet. – Vi har luftambulanse, redningshelikopter fra Banak og politihelikopter på stedet. Mannskaper fra Røde Kors er også utkalt, melder politiet. Grytetippen er 885 meter høy og et populært turmål.

  Grytetippen på Senja
  Foto: Privat
 • Viessobuollin Kárášjogas

  Heahtebálvalusat bohte jođánit báikái go odne iđđedis čieža sulai ožžo dieđu das, ahte viessu lei buollimin Kárášjogas. Dollačáskadeaddjit nagadedje vajot čáskadit buollima, dieđihit politiiját twitteris. Viesus eai lean olbmot.

  Husbrann i Karasjok
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK