Mánát maid doalahit lagábui 200 jagi boares árbevieru

Juohke ođđabeaivviruohta gárvodit sihke mánát ja ollesolbmot Olmmávákkis dego fasttes stálut, ja johtalit fiervvá guvlui doalvut heajos vuoiŋŋaid. Dát vierru lea fievrreduvvon lagábui 200 jagi.

Signe ráhkada hámi
Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Ná sii leat bargan, Olmmáivággilaččat lagábui 200 jagi, juohke ođđabeairuohta.

Geasset čoaggigohtet luonddus ávdnasiid

Muhtumat hutket juo geasset makkár hámis dán jagi ođđabeaigállá galgá leat. Signe Birkeland Johnsen lea čoaggán geasset juo dáraid maid áigu iežas hápmii biddjat. Otná beaivvi mielde gárvana sihke hápmii ja biktasat.

Goikaduvvon dárat

Signe Birkeland Johnsen (10) lea juo geasset čoaggán dáraid maid lea goikadan. Dáid áigu geavahit hápmii.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Ádjás bargu

Go áigu searvat ođđabeaivviruohta gállán, de ferte dárkilit hábmet sihke gárvvuid ja háma. Signe lea beallemuddui ollen iežas hámain. Eanaš oasit hámas leat liibmejuvvon vuoi bissu čoahkis. Sii geat leat erenoamaš áŋgirat ráhkadit háma ja gárvvuid juohke jahkkái, nugo Signe bargá.

Geahčala háma

Signe bidjá olu návccaid ráhkadit ođđabeaivviruohta hámi ja biktasiid, danne sus ii leat seamma hápmi juohke jagi.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Dehálaš bisuhit lagábui 200 jagi boares árbevieru

Olmmáivákkis, Davvi-Romssas leat 1820-logu rájes ođđabeairuohttaeahkeda gárvodan romimus ja fasttimus gárvvuiguin maid iežá leat ráhkadan. Dasa lassin cogget maid háma, go ii oktage galgga dovdat sin. Ulbmil dáinna lea heajos ja bahás vuoiŋŋaid balddihemiin vuojehit áhpái.

10-jahkásaš, Signe Birkeland Johnsen lea máŋgga gearddi juo searvan mánáid ođđabeaivvi gálládoaluide ja lea olles leahtuin ráhkadeamin háma ja balddihahtti biktasiid vuoi ii oktage galgga su dovdat.Signe lea čakčat čoaggán dáraid maid áigu bidját hápmii maid lea ráhkadeamin.

Dološ vierru

Juohke ođđabeaivviruohta eahkeda sii vázzilit fiervái. Dát vierru alggahuvvui 1820-logus, nu goit čállá kulturhistorihkkár J. Quigstad loahpas 1800-logus. Ulbmil vieruin alggurájes lei doalvut daid heajos vuoinnaid merrii ja vuostáiváldit ođđa ja buoret vuoinnaid.

Árrat maŋŋelgaskabeaivvi vázzilit smávva ođđabeaivvigállát, ja maŋŋelis eahkeda ges dat stuora romes, issoras gállát.

Gula maid Signe Birkeland Johnsen lohká:

Signe Birkeland Johnsen ráhkana ođđabeaivviruohta doaluide.