Ingen maktlovnader

Sametinget kan se langt etter mer politisk makt.
– Konsultasjonsretten er mer enn bra nok.

Helga Pedersen og Ánde Somby

Helga Pedersen vil ikke forhandle med Sametinget og sa konsultasjonsretten fungerer fint. Førsteamanuensis Ánde Somby var ikke enig.

Foto: Kenneth Hætta / NRK

– Jeg mener at vi lever godt med konsultasjonsretten. Det er ikke nødvendig at Sametinget har forhandlingsrett. Det er slik at det er regjering og Storting som til syvende og sist bestemmer, sa Arbeiderpartiets Helga Pedersen.

Hun deltok i kveld sammen med de andre politiske partiene i en paneldebatt i regi av NRK Sápmi hvor blant annet samepolitikkens fremtid ble diskutert.

Det er første gang at landets toppolitikere har samlet seg for å diskutere samiske spørsmål. En stor del av diskusjonen gikk ut på om Sametinget skal ha mer reell politisk makt i framtida.

Publikum under paneldebatten i Oslo

Det var et godt oppmøte på Litteraturhuset i Oslo hvor landets toppolitikere i kveld debatterte blant annet samepolitikk.

Foto: Kenneth Hætta / NRK

Forhandlingspart?

Spørsmålet om Sametinget skal ha en forhandlingsrolle ble stilt politikerne, men ingen av paneldeltakerne ville love noe slikt.

Sametinget har selv ønsket en forhandlingsrolle i politikken, og ikke bare en konsultasjonsrett. Samiske politikere er misfornøyde med at de kun er statens forvaltningsorgan - og ikke et reelt samisk folkevalgt organ.

I sakene som for eksempel mineralutvinning i samiske områder fikk ikke Sametinget gjennomslag for et eget urfolksvederlag. Heller ikke i saken om Kystfiskeutvalget fikk Sametinget igjennom sine krav.

– Sametinget fikk ikke gjennomslag for alle sine forslag i den saken, men lovfestingen ville ikke blitt slik som den ble uten konsultasjonen med Sametinget, sa Pedersen.

– Du bløffer litt

Hun mente at nettopp behandlingen av Kystfiskeutvalgets innstilling viser at konsultasjonsretten fungerer og at man med det fikk en lovgivning til fordel for den samiske befolkningen.

Førsteamanuensis og dr. juris Ánde Somby så seg nødt til å «arrestere» den tidligere fiskeriministeren.

– Helga, du bløffer litt. Man har ikke fått en ny lovgivning til fordel for samene. Juridisk ekspertise sier at Sametinget fikk absolutt ingenting av behandlingen av Kystfiskeutvalgets innstilling.

– Det er mange, også jurister, som har synspunkter i denne saken. Men det er legitimt av både Sametinget og regjeringa å ikke lytte til dem, svarte Pedersen.

– Skummel vei å gå

Nestleder Helge Solum Larsen i Venstre mener at man ikke bør bevege seg i en slik retning når det gjelder samepolitikk.

– Dette vi står på nå er en fin linje. Dersom samene får en forhandlingsrett er jeg redd for at man vil komme til å tro at samiske spørsmål ikke hører til den norske staten. Dersom man beveger seg for langt ut kan man ende opp på et veto-spor og da kan majoritetssamfunnet komme til å si at alt som gjelder det samiske skal være et ansvar for bare det samiske samfunnet. Det er skummelt, sa Larsen.

Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen var tydelig da han tok ordet.

– Jeg blir skremt av slike krav som også viser at samene definerer seg på siden av nasjonalstaten, utenfor fellesskapet. Vi ønsker hverken forhandlinger eller konsultasjoner med Sametinget. Jeg er rystet over at det norske Stortinget skal konsultere med Sametinget, sa Amundsen.

Frank Bakke Jensen og Helge Solum Larsen

Høyres Frank Bakke Jensen (t.v) mener at konsultasjonene mellom staten og Sametinget bør være åpne slik at man kan avmystifisere det hele.

Foto: Kenneth Hætta / NRK

Må møtes med velvilje

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold for Kristelig Folkeparti understreket viktigheten av at samiske politikere må møtes med velvilje.

– Dersom samiske politikere føler at tommelen alltid vendes ned, så forstår jeg ønsket om forhandlingsrett. Konsultasjonsretten fungerer som system, men det er kanskje på tide å se på rammene, sa Bekkevold.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum mener også det er regjeringen som skal ha det siste ordet i utformingen av nasjonal politikk.

– Det er nå slik at lov skal landet bygges. Det er synd at vi diskuterer politikkens form og ikke innhold. De viktigste spørsmålene er hvordan vi skal sikre at barn får lære seg samisk, eller hvordan vi skal bemanne helsevesenet slik at vi er klar for den samiske eldrebølgen?, sa Aps Helga Pedersen.

– Sametinget som maktfaktor

Kirsti Bergstø fra Sosialistisk Venstreparti mener at man også nasjonalpolitikk og i konsultasjoner må tåle uenighet.

– Sametinget er et ungt demokrati og et ungt system som også faktisk skal utvikles, sa statssekretæren fra Nesseby.

– Samiske politikere sier at samepolitikken står på stedet hvil, hva sier du til det, spurte debattleder Thor Thrane.

– Da må vi lytte til det. Dersom sametingspresidenten sier at systemet er mislykket, så må vi snakke om det. Grunnlaget i debatten må jo være at Sametinget faktisk skal være en maktfaktor i et majorietssamfunn.

– Men samtidig må vi huske at Sametinget er opprettet som et rådgivende organ, sa SVs Kirsti Bergstø.