Hopp til innhold

– Æ har veldig, veldig lyst til å bli ordfører nå

Helga Pedersen går for ordførerstolen i Tana. Lurer du på hva de andre kandidatene i de samiske kommunene sier?

Helga Pedersen

ORDFØRERKANDIDAT: Valgvake i natt for Ap i Tana – Deatnu. Gliset er på plass, hos Helga Pedersen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Velgerne har gitt oss et veldig godt utgangspunkt, sier Helga Pedersen til NRK Sápmi.

Hun og Ap stakk av med 39.8 prosent i Tana, eller Deatnu på samisk. Det viser de endelige resultatene.

Dermed er Ap det største partiet i kommunen. De har tatt kontakt med Samelista og SV, men vet ikke hvordan det skal gå med forhandlingene.

I Norge er det tolv samiske kommuner. Der kommunene selv har anerkjent at de er samiske.

Samisk er sidestilt med norsk. I kontakt med kommunen kan dermed innbyggerne bruke samisk, både muntlig og skriftlig, etter loven.

Hvem blir ordfører i din samiske kommune?

NRK har vært i kontakt med ordførerkandidatene som fikk flest stemmer i de samiske kommunene.

Les hva ordførerkandidatene i din samiske kommune sier etter gårsdagens valg: Nesseby, Karasjok, Porsanger, Kautokeino, Kåfjord, Snåsa, Lavangen, Røyrvik, Røros, Hattfjelldal og Hamarøy.

Knut Inge Store (Ap) den store vinneren av valget

VALGVINNER I 2015: Arbeiderpartis Knut Inge Store (bildet) fikk flest stemmer ved forrige valg i Nesseby – Unjárga.

Foto: Nils Henrik Måsø

Nesseby Knut Inge Store (Ap), 45 %; – Alle stemmene er ikke fintelt, så vi fortsetter i kveld med tellingen. Det kan ende opp med ett rent flertall til Ap. Det viktigste jeg vil gjøre kommende periode er å skape flere arbeidsplasser, og øke folketallet, sier Store. Nesseby har i dag i underkant av 1000 innbyggere.

Karasjok, Svein Atle Somby (Ap), 36,5 %; – Jeg er glad for tilliten, og vil gjerne være ordfører iallfall fire år til, slik at jeg får fullført prosjektene med å få ett godt helsetilbud til innbyggerne. De er første prioritet, sier nåværende Ap-ordfører i Karasjok, Svein Atle Somby.

Porsanger, Aina Borch (Ap), 26,2%; – Jeg er glad for resultatet, og er veldig klar for å brette opp ermene og gjøre en innsats for Porsanger kommune en periode til. Jeg tenker det er viktig at vi ser på en stipendordning, og hva som skal til for å heve samisk kompetansen i kommunen, og penger er ofte en god motivasjon, sier Borch.

Kautokeino, Hans Isak Olsen, Fastboendes liste (FABL) 26,4 %:- Som største parti til kommunestyret har vi nå en stor mulighet til å få ordfører vervet. Jeg har aldri tidligere vært nærmere ordførerstolen som nå, men det gjenstår ennå forhandlinger med de andre partiene, sier Olsen.

Kåfjord, Bernt Eriksen Isaksen Lyngtad (Ap), 43.8 %; – Vi har et sterkt mål om å komme i posisjon. Valgresultatet har gitt et enormt løft. Jeg er fantastisk godt fornøyd i Kåfjord og har blitt godt mottatt av husstandene, sier Lyngstad.

Arnt Einar Bardal

ORDFØRERKANDIDAT: Arnt Einar Bardal (Sp), Snåsa.

Foto: Privat

Snåsa, Arnt Einar Bardal (Sp), 48.6 %; – Det er klart med de valgresultatet vi har så ser det foreløpig bra ut. Men vi tar ikke noe for gitt. Det er det beste valgresultatet Senterpartiet noensinne har hatt, sier Bardal som har innledet samtaler med et annet parti i Snåsa.

Lavangen, Hege Beate Myrseth Rollmoen, (Ap), 43,7 %; – Jeg håper at vi skal klare det. Det må forhandlinger til, men ordførervervet er målet. Det er en stor oppgave man tar på seg og man er veldig ydmyk for den tilliten jeg har fått hos folket i Lavangen, sier Myrseth Rollmoen.

Røyrvik, Hans Oskar Devik, Samarbeidslista, 62,4 %;. – Jeg er veldig godt fornøyd, for å fortsatt ha tillit til å ha ordfører vervet. Det er en glad dag å våkne opp til. Vil være en offensiv forvalter av språkforvaltningsområdet, selv om vi er i startgropa der, sier Devik. Det var bare to lister i Røyrvik kommune, Samarbeidslista og Ap som fikk 37,6 %

Røros, Isak Veierød Busch (Ap), 41,3 %; – Jeg tror vi skal lykkes med å få ordfører vervet. De tre rødgrønne partiene har tett opp mot 80 % til sammen, så dette tror jeg går veien. Det vil overraske meg om dette skal ryke, sier Busch.

Harald Lie

ORDFØRERKANDIDAT: Harald Lie, (Sp) Hattfjelldal.

Foto: Privat

Hattfjelldal, Harald Lie (Sp), 46,2 %; – Vi har ikke rent flertall, så vi må nok snakke sammen både med Hattfjelldal Arbeiderpartiet og Hattfjelldal Bygdeliste og prøve å finne gode løsninger. Det som også er gledelig er at Senterpartiet vokser, sier Senterparti-ordførerkandidat Harald Lie.

Hamarøy, Britt Kristoffersen (Sp), 30,7 %; – Vi satser på å få ordførervervet, men vi må snakke med de andre partiene. Nå venter vi på det endelige resultatet, og det er fare for at vi kan miste ett mandat til Høyre. Da vil det bli to jamstore partier i kommunestyret, så vi er fortsatt litt spent på det, sier Kristoffersen

– Nå blir det viktig å lytte til folk, og få oss til å dra i samme retning. Vi skal bygge en helt ny kommune, en lulesamisk kommune, noe som er helt nytt for oss som kommer fra det gamle Hamarøy, sier Senterpartiets ordfører kandidat Britt Kristoffersen.

Korte nyheter

 • Futsal-golli sámi gánddaide

  Sámi futsal gánddaidjoavku vuittii lávvardaga golli Árktalaš dálveriemuin Wood Buffalo:s Kanádas. Sii časke ruovttujoavkku Davvi-Alberta 3-0. Sápmi stivrii čiekčamiid álggus gitta lohppii.

  Sápmi lea áidna joavku, mii lea vuoitán Davvi-Alberta vuostá dán jagi gilvvuin. Sápmi vuittii 3-0 álgospealus maid.

  Sápmi vuittii čieža medálja lávvardaga čuoigamiin, ja leat vuoitán oktiibuot 26 medálja. Ná máŋga medálja ii leat Sápmi goassige ovdal vuoitán Árktalaš dálveriemuin.

  AWT 2023 gull til Sápmi futsal
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bjørkmann (24) på sikker plass for Høyre

  Tidligere Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (52) fikk førsteplassen da Finnmark Høyre hadde nominasjonsmøte lørdag. Rett bak følger Hege Bjørkmann (24) fra Alta, som i dag sitter i kommunestyret. Videre følger Mikkel Isak Eira (54), Kautokeino; Raymond Robertsen (48), Nordkapp; Nina Danielsen (59), Sør-Varanger; Ståle Sæther (49), Loppa; Nina Eriksson (34), Porsanger, Preben Koppen Kristensen (23), Sør-Varanger og Anna Taksgård (24), Tana.

  Hege Christin Bjørkmann
  Foto: Tonje Nilsen / Høyre
 • Nuorat dihtet unnimus sámi borramuša birra

  – Mis leat guokte álbmotbeaivvi Norggas. Sámi álbmotbeaivi lea guovvamánu 6. Beaivvi ja ávvuduvvo miehtá riika. Biđus, mii rehkenastojuvvo sámiid álbmotborramuššan lea oassi ávvudeamis ollosiiguin. Biepmu lea fiinna vuolggasadji eará kultuvrraide, ja mii fertet váldit vára girjjatvuođas mii mis lea.

  Dán dadjá Ragnhild Kolvereid, geas lea prošeaktaovddasvástádus bohccobirgui MatPratas, iskosa birra maid YouGov lea čađahan MatPrata ovddas. Norgalaččat leat vástidan gažaldagaid boazodoalu, bohccobierggu ja biđđosa birra.

  Gažaldahkii ahte dihtet go mii sámiid álbmotborramuš lea, vástidedje 40 proseanta nissoniin jo, ja dušše 29 proseanta dievdduin vástidedje dan seamma.

  Leat maid eambbo nissonat geat vástidedje riekta go galge válljet guđemuš borramuš rehkenastojuvvo sámi álbmotborramuššan.

  Vaikko nuoramusat geat serve iskosii eanaš vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea, de lea dát ahkejoavku geat dihtet unnimus dan birra. Ahkejoavkkus 19-29 lea 50 proseanta vástidan biđus, mii lea mealgat vuollelis go reasta álbmogis.

  49 proseanta Gaskka- ja Davvi-Norggas vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea. Ja 82 proseanta dáin vástidedje maid biđus. Goappašat logut leat mealgat badjelis go riikagaskamearri ja čájeha ahte dát riikkaosiin lea eanemus diehtu.

  Mátta-Norgalaččat leat dat geat dihtet unnimus. Sør- ja Østlánddas leat mealgat unnit geat dihtet mii álbmotborramuš lea. Eambbosat Oslos vástidit ahte dihtet mii dat lea, ja vástidit riekta.

  Biđus med brødskiver, reinkjøtt
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK