Normal

De dyreste elevene er i Finnmark

Samtidig som elevtallet synker blir driftskostnadene pr elev høyere.

Bergsfjord

På oppvekstsenteret i vakre Bergsfjord i Loppa kommune var det kun 17 elever foregående skoleår. Mange skoler og få elever er en av grunnene til at Finnmark har landets dyreste elever ifølge oppvekstledere.

Foto: Loppa kommune

I Norges nordligste fylke Finnmark koster det mest å ha skoletilbud til barna. Det vil si at pr elev er det her de største driftskostnadene er.

132.477 kroner brukes det pr elev i Finnmark. Nest størst er kostnadene i Sogn og Fjordane med 118.933, mens Nordland har de tredje dyreste elevene med 116.251 kr pr elev.

Landsgjennomsnittet ligger på 105.630.

Nesten 230.000 pr elev

– Ja vi har de dyreste kostnadene pr elev. Det kommer av at vi har tre skoler med veldig få elever, forklarer leder for oppvekst og kultur i Loppa kommune, Liv Karlsen til NRK.

Loppa er kommunen som bruker aller mest pr elev i Finnmark.

Nesten 230.000 kroner koster hver elev.

Mangler barn

I Loppa er det tre skoler; Høgtun skole i kommunesenteret Øksfjord, Bergsfjord skole og Sandland skole.

Valgmøte i biblioteket i Alta

Skolepolitikk er noe av det som debatteres mye under årets kommunevalg rundt om i landet. Her fra debatten i Alta.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Tilsammen har elevtallet falt med 53 på fem år.

Karlsen sier at kommunen ønsker å drive skolene slik de er i dag.

– Dessverre er det slik at det er få barn, og det ser ikke ut til at det blir bedre med det første. Derfor håper vi at vi får tilflytting av barnefamilier.

De ti kommunene med Norges dyreste elever i 2014

Kommune

Ant. elever 2010-11

Driftskost. pr elev 2010

Ant. elever 2014-15

Driftskost. pr elev 2014

Bindal

197

199.427

152

246.559

Utsira

31

165.419

27

245.931

Loppa

132

141.272

79

229.854

Bykle

131

186.549

108

226.216

Tydal

105

156.787

78

220.734

Gamvik

113

152.885

96

209.846

Eidfjord

105

169.913

104

206.846

Åseral

157

130.549

138

197.231

Masfjorden

221

148.997

198

197.082

Unjárga Nesseby

82

190.473

78

196.212

Omtrent 20 prosent av kommuneøkonomien i norske kommuner går til drift av grunnskolene. Spredt bosetning gir høyere utgifter per elev i grunnskolen, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Antall elever øker i Norge – synker i Finnmark

På landsbasis økte antall elever ved grunnskolene i Norge med ca. 3000 fra 2010-11 til 2014-15.

Men i Finnmark har elevtallet falt med over 500 elever.

Selv i fylkets største kommune - Alta, som har hatt en befolkningsvekst i samme periode på rundt 1000 innbyggere, har elevtallet falt med 122 elever.

Driver billigere enn Oslo

Fylkets hovedstad Vadsø har lavest kostnad pr elev i Finnmark. Med 109.383 kroner pr elev. Litt over landsgjennomsnittet som er 105.630.

Nesten 1000 kroner mindre pr elev enn i Oslo.

Jens Betsi

Vadsøs rådmann Jens Betsi har klart å drifte skolene i Vadsø billigere enn i Oslo.

Foto: Arnstein Jensen/NRK

– Dette er strukturelt betinget, skriver Vadsøs rådmann Jens Betsi i en e-post til NRKs spørsmål om hvordan de klarer å holde kostnadene lave.

I Finnmarks sammenheng er Vadsø en konsentrert kommune, og har derfor en relativt sentralisert skolestruktur, forklarer han videre.

At befolkningen ikke er like sentralisert som ellers i Norge, tror Betsi er årsaken til at det er dyrere å drive skoler i Finnmark. Som kan stemme med at Sogn og Fjordane er fylket der det er nest dyrest å drive skolene pr elev.

Dette koster hver elev per år i Finnmarks kommunene

Driftskostnader per elev

2010-2010

2014-2014

Finnmark

114775

132477

Alta

104006

114222

Berlevåg

125259

169131

Båtsfjord

99458

133226

Deatnu Tana

153942

183771

Gamvik

152885

209846

Guovdageaidnu Kautokeino

132741

142371

Hammerfest

118086

132646

Hasvik

168551

179990

Kárášjohka Karasjok

117330

139517

Kvalsund

176045

189346

Lebesby

109850

145112

Loppa

141272

229854

Måsøy

146739

177884

Nordkapp

98121

116746

Porsanger Porsáŋgu Porsanki

120392

151817

Sør-Varanger

113044

136117

Unjárga Nesseby

190473

196212

Vadsø

99771

109383

Vardø

108540

128544

De fem kommunene som har de største driftskostnadene er uthevet. De to samiske kommunene Nesseby og Tana er blant de dyreste fem dyreste. Tallene er fra KOSTRA.

Også i Vadsø er elevtallet synkende.

– Det er vel en generell tendens til at man får færre barn? Vadsø er et moderne samfunn med karrieremuligheter for mange unge, nyutdannede som kanskje har et mindre fokus på å etablere seg med barn?

Tror rådmannen.

Tre ganger så dyrt

Det er mer enn tre ganger i forskjell på billigste og dyreste drift pr elev.

Dyrest pr elev er Bindal kommune i Nordland, med nesten 250.000 kroner. De som klarer å drive billigst er Sørum kommune i Akershus, som i innbyggertall er på nivå med Alta.

Der koster det kun 71.559 kroner pr elev.