Ansatte i sjokk

Helse-Finnmark profilerer seg med verdiene Respekt – Åpenhet – Trygghet og flagger dette høyt. Men ansatte i Finnmarksklinikken ser ikke dette i praksis.

Finnmarksklinikken i Karasjok

Ansatte ved Finnmarksklinikken i Karasjok er i sjokk etter nedleggelses prosessen til Helse-Finnmark.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ansatte og tillitsvalgte ved Finnmarksklinikken er i sjokk etter at de har blitt holdt utenfor i prosessen ved å flytte Finnmarksklinikken fra Karasjok til Lakselv.

Respekt

De ansatte på Finnmarksklinikken mener at direktøren og ledelsen i Psykisk helsevern, viser totalt mangel på respekt for de ansatte.

– Vi føler oss dolket i ryggen og behandlet respektløs. Det er også total mangel på respekt for pasientene, behandlingstilbud Finnmarksklinikken gir og det faglige arbeidet personalet utfører daglig, sier de ansatte ved Finnmarksklinikken.

Åpenhet

Verdien åpenhet har vært fraværende i en eventuell prosess mener ansatte ved Finnmarksklinikken.

– Verken ledelsen i Psykisk helsevern og rus eller direktøren har ikke informert om en eventuell flytting fra Karasjok til Lakselv. Verneombud og tillitsvalgte har vær holdt utenfor i dette arbeidet, sier de ansatte.

Trygghet

De ansatte setter ett stort spørsmålstegn til ordet trygget.

– Trygghet, hva er det? Hvordan kan vi være trygg hos en arbeidsgiver som mangler respekt, åpenhet og redelighet i forhold til sine tilsatte, sier de ansatte.

Ansatte ble informert av klinikksjef/direktør på møte at flyttingen var aktuell. Verken direktør, ledelsen i Psykisk helsevern, HR avdeling eller hovedverneombud har tatt kontakt med ansatte etter møtene.

– Vi ansatte sitter igjen med mange spørsmål.

Videre mener de ansatte ved Finnmarksklinikken at, først ble Finnmarkskollektivet med dens faglige tyngde lagt ned i vår. De mener Helse-Finnmark nå raserer et godt og veletablert rusfagmiljø på Finnmarksklinikken ved å lage to små enheter, et i Lakselv og et i Alta.

Finnmark mister den eneste rene døgninstitusjonen for behandling av rusmiddelavhengige. I stedet satses det på to små avdelinger som er underlagt psykiatrien og der håper de tillitsvalgte og ansatte ved Finnmarksklinikken at Helse-Finnmark snur i saken.

Les også: Over og ut for samisk helsepark?

Les også: Vil kjempe for Finnmarksklinikken

Les også: – Finnmarksklinikken er på rett plass

Blir samisktilbudet svekket

Tidligere har direktør Hans Petter Fundingsrud i Helse Finnmark sagt til NRK Sápmi at samisktilbudet ikke blir svekket om Finnmarksklinikken i Karasjok blir nedlagt.

Dette er ikke psykiater Pål Abrahamsen enig i.

Pål Abrahamsen

Psykiater Pål Abrahamsen.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Det er veldig dumt at klinikken legges ned, dette er den eneste plassen hvor samisk står så sterkt og det kan ikke erstattes over natten, forteller Abrahamsen.

Psykiateren mener at det er viktig og holde på den gode fagligheten, og det er en god del av det i Karasjok. Han mener også at man vil miste en del ansatte ved å flytte.

– Det er ikke bare å flytte på folk, da vil jo en del slutte. Det er opparbeidet en god del kompetanse i Karasjok, så det vil være viktig å få det videreført, sier Abrahamsen.

Abrahamsen skjønner ikke hvorfor Finnmarksklinikken skal flyttes etter alle disse år med oppbygning.

– Nå skal alt flyttes fra Karasjok til Lakselv, også skal man prøve å gjøre det like bra der, det ser jeg ingen hensikt i, sier Abrahamsen.

Videre mener psykiateren at det viktig å ha en sterk samisk kultur rundt klinikken.

– Karasjok er jo en samisk kommune, der er folk vant til å tenke samisk og det er veldig viktig, avslutter psykiater Pål Abrahamsen.