Davvi Nuorra nedlegges til høsten

Årsaken er rot og mangler i regnskapene til organisasjonen.

Ungdomsorganisajonen Davvi Nuorra blir lagt ned på det ekstraordinære landsmøtet til høsten. Det sier leder Christina Henriksen.

Christina Henriksen

Christina Henriksen

Foto: Privat

GULDAL: Davvi Nuorra loahpahuvvo

- Får ikke midler lenger

- Grunnen til at Davvi Nuorra blir lagt ned er at Davvi Nuorra ikke får midler når regnskapene ikke er i orden, sier Henriksen. 

To årsregnskaper som ikke er godkjent og manglende bilag for 224.000 kroner har tatt knekken på den eneste politisk uavhengige ungdomsorganisajonen i Sápmi.  Davvi Nuorra kan ikke dokumentere hva pengene er blitt brukt til.  

Sametinget krever pengene tilbake.

- En av mulighetene er å gå til rettslig forføyning dersom de ikke betaler tilbake pengene. Det vil si at man kan kreve inn pengene via Statens innkrevningssentral, sier medlem i sametingsrådet, Terje Tretnes fra Samefolkets parti.

- Blir vanskelig å samle ungdom

At Davvi Nuorra nå nedlegges vil ha en tydelig konsekvens også for de politisk organiserte ungdomsorganisasjonene. Leder i ungdomsutvalget til NSR, Ol Johan Gaup, sier det vil bli vanskelig å samle undom etter at Davvi Nuorra forsvinner

- Davvi Nuorra er en veldig viktig organisasjon for ungdom så det er veldig synd at Davvi Nuorra nå nedlegges. Erfaringene jeg har er at Davvi Nuorra hadde enklere for å samle ungdom, uavhengig av tilknytning, sier Gaup.