Her flykter næringslivet

Det viser Næringslivets hovedorganisasjons kommunekåring. Ikke overraskende, mener kommunepolitiker Ann Catharina Lango.

Kautokeino - Guovdageaidnu - sommer

I denne kommunen er det vanskeligst å etablere seg ifølge NHOs kommunekåring.

Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

I to år har det vært kjent at Kautokeino kommune sliter med stort underskudd, og har havnet i det såkalte ROBEK-registeret. Det vil si at kommunen er under statlig administrasjon.

Det ser heller ikke ut at kommunen skal finne en løsning ved hjelp av næringslivet. I kommunekåringen til Næringslivets hovedorganisasjon er Kautokeino blant de dårligste. Det betyr at lønnsomhets- og vekstraten i kommunen holder seg nede.

Ann Catharina Lango (V), som sitter i kommunens formannskap, er ikke

Ann-Catharina Lango

Lango er ikke overrasket over NHO listen.

Foto: Privat

overrasket over dette.

– Kommunen har måttet nedprioritere næringspolitikken, grunnet dårlig økonomi, sier hun.

I løpet av fire år skal kommunen dekke inn et underskudd på 71,6 millioner kroner.

Geografiske årsaker

Seniorøkonom i NHO tror det er geografiske årsaker til at de samiske kommunen kommer dårligst ut.

– De som kommer dårligst ut er innlandskommuner fordi de ikke har næringsliv som går godt. Kystkommunene stikker av med seieren på grunn av olje og havbruk, sier Einar Pedersem.

Les også: Samiske kommuner dårligst i landet - NRK Sápmi

Rømmer fra bygda

Tidligere i denne uken ble det kjent at Kautokeino lider av fraflytting. Minst 50 personer har eller skal flytte fra bygda. Her er det snakk om ressurssterke personer som leger, rådgivere, lærere og annet helsepersonell, med familier.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har utarbeidet en liste som rangerer norske kommuner og regioner etter flere indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet.

Kåringen til NHO tar blant annet utgangspunkt i kommunens økonomi, gjeld, bærekraftiget, attraktivitet og komptanse.

Her er deler av listen:

Kommunekåringer

Kommuner

Befolkning 2014

Rangering 2014

1124 Sola

25083

1

0219 Bærum

118588

2

0301 Oslo Kommune

634463

3

1902 Tromsø

71590

39

2021 Karasjok

2698

313

2025 Tana

2883

400

2011 Kautokeino

2931

404

1928 Torsken

878

428 (sisteplass)