Hopp til innhold

Dårlige beiteforhold i Indre-Finnmark

Mye snø skaper problemer for reindrifta.

Død rein i Vest Finnmark
Foto: NRK

I Sørøya døde 16 rein etter trailertransport fra Finnmarksvidda til Hasvik. Dyrene var i så dårlig forfatning at de ikke tålte å bli fraktet .

Det skal ha vært tøffe beiteforhold i området reinen har holdt seg de siste ukene.

– Stor fare for sult

Reineier og leder i midtre sone i Vest-Finnmark Mathis A.Oskal bekrefter at det er dårlige beiteforhold i Indre-Finnmark.

– Det har snødd så mye i Indre-Finnmark at det er stor fare for at reinen sulter, sier Oskal.

Meteorologisk institutt melder at deler av Finnmarksvidda hittil i år har fått 150-250 prosent nedbør av normalen.

Oskal sier at det ikke direkte er en nødsituasjon, men at det er tungt for dem som holder på med vårflyttinga at det er så mye snø.

– Noen skal i tillegg nå fram til kysten på bestemte tidspunkter for å nå prammingen.

Frykter flere døde rein

Oskal frykter at det flere kommer til å oppleve at rein dør under flyttinga.

Reindød i Vest-Finnmark

Reinen døde etter transport fra vinterbeiter i Indre Finnmark. Dyrene døde på Sørøya.

Foto: NRK

– Ja, det frykter jeg, siden det har kommet så mye snø de siste ukene. De har flytting foran seg og skal ha rein i gjerdet, så det er veldig sannsynlig at rein kommer til å dø, sier Oskal og legger til at det ikke er uvanlig at noen reinkalver dør i forbindelse med flytting og transport.

– Men jeg håper det går bra, sier Oskal. Han forteller at flytting med trailer både kan være en fordel og en ulempe for rein som er i dårlig forfatning.

– Hvis en sulten rein må stå i gjerdet lenge før transporten, så er det fare for at den dør, spesielt om den så får mat den ikke tåler så godt. Samtidig kan transport redde svake dyr.

– Kommer an på været videre

Oskal tror at mye kommer an på været nå.

Reindød i Vest Finnmark

Reineiere frykter flere rein kan dø.

Foto: NRK

– Hvis det blir så mildt at snøen blir våt og det deretter blir kaldt igjen, uten at snøen har smeltet så mye at det er bare flekker, så kommer reinen til å sulte.

Oskal er med i et beredskapsutvalg, hvor blant annet reindriftsagronomen, Mattilsynet og sonelederne er med. I går hadde de et møte.

På møtet bestemte de seg for å åpne et beredskapsfond, hvor alle reindriftsdistriktene har satt av penger til, slik at reineiere som må mate reinen sin kan søke om penger fra fondet.

Korte nyheter

 • Addán politiijaide digitálalaš materiála

  Kripos lea čađahan máŋga gažadeami ovddeš Wagner-soalddáhiin Andrej Medvedevain. Ruoššalaš bođii badjel norgga-ruošša ráji, Beahčeveaijoga buohta, Mátta-Varjjagis, ođđajagimánu 13. beaivvi čuovganeamis.

  Kripos čállá preassadieđáhusas ahte sii eai áiggo muitalit maid Medvedev lea dadjan gažadeamis, muhto son lea addán digitálalaš materiála politiijaide.

  Andrej Medvedev
  Foto: Olav Døvik / NRK
 • Vasara luvvejuvvon stáhtačállin

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin johtolatministara ovddas otná rájes. -Bearaš lea háliidan davás ja dál lei áigi guođđit doaimma, lohká Johan Vasara. Son lohká olu oahppan ja vásihan dan beannot jagis go leamaš stáhtačálli.

  Gula jearahallama dás.

  Olles jearahallama gulat Veaigesáddagis.

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin.
 • Háliidit Stáda mánáidviesu Áltái

  Nordkalottfolket bellodaga sámediggejoavku lea sádden Finnmárkku politiijaguovddážii gulaskuddancealkámuša Finnmárkku Stáda mánáidviesu lokalisereme birra. Bellodat oaivvilda Stáda mánáidviessu berre ásahuvvot Áltái.

  Parlamentáralaš jođiheaddji, Toril Bakken Kåven dadjá ahte Nordkalottfolket bellodahkii lea buot deháleamos dat go álggahit fálaldaga, ahte vuhtiiváldet sámi mánáid ja ollesolbmuid geat leat hearkkes dilis, sin dárbbuid ja sihkkarvuođa. Dat mielddisbuktá ahte ferte leat álki ja láhka vuolgit dan fálaldahkii, ja ferte leat álki rekrutteret ja doalahit dan gelbbolašvuođa masa lea dárbu, go galgá leat ollislaš mánáidviessu. Dasa gullet sámi giela ja kultuvrra fágaprofešuvnnat ja gelbbolašvuohta.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nordkalottfolket