Bønder i nord frykter fôrkrise

Sommerens dårlige avlinger gjør mange bønder bekymret. Mange er redde for at det blir lite mat til kyrne i vinter.

Loga sámegillii: Ballet heajos suoidnešattu dagahit heahtedili

Jon Evald Hætta gusat

BEKYMRET: Mange bønder i nord uroer seg for om det er nok fôr til kyrne i år.

Foto: Ronald Pulk

I Ávži, i Kautokeino kommune, er bonde Jon Evald Hætta ferdig med slåtta. Rundballene står stablet ved det nye fjøset hans. I år ble det ikke like mange rundballer som det pleier å være.

Jon Evald Hætta

DÅRLIG VEKST: Jon Evald Hætta i Kautokeino har i år 300 rundballer færre enn vanlig.

Foto: Ronald Pulk

– Det er utrolig dårlig vekst i år. Etter en lang vinter kom det en veldig tørr vår. Det har ført til at veksten kom sent i gang, sier Hætta.

Han forteller at han har 30 prosent reduksjon på avlingene i år. Vanligvis får han rundt 750 rundballer. I år har han kun 450.

– Jeg skal nok klare meg, men jeg kan nok ikke selge til andre, sier han.

Håper at det ikke blir krise

Lederen i Finnmark Bondelag, Lise Kaldahl Skreddernes, forteller at mange bønder er bekymret på grunn av de dårlige avlingene i år.

I noen områder er det store overvintringsskader og mange bønder har sådd en del nytt nå på våren, og det er ikke slått ennå.

– Vi kan vel ikke si at det er krise foreløpig, men vi har ikke fasiten klar ennå. Siste utvei er å redusere besetningen og slakte ut noen dyr, men vi får jo håpe at vi ikke kommer dit, sier Lise Kaldahl Skreddernes.

Hun sier at forholdene varierer fra område til område, men at de fleste har redusert avling i år.

Leder i Finnmark bondelag, Lise Kaldahl Skreddernes.

VANSKELIG: Lise Kaldahl Skreddernes er leder i Finnmark Bondelag.

Foto: Lise Kaldahl Skreddernes

Mange bønder må derfor kjøpe fôr i år for å få nok til vinteren.

– Er det lite fôr over hele fylket så kan det jo bli vanskelig å få kjøpt. I verste fall må man få tak i det lenger sør, men det kan bli veldig kostbart for den enkelte bonden, sier Skreddernes.

Mange vil kjøpe rundballer

Kautokeino-bonden Jon Evald Hætta selger hvert år rundballer, både til andre bønder og reineiere.

Han har allerede fått mange telefoner fra fortvilte kolleger i nabokommunen Alta, som ønsker å kjøpe fôr til kyrne sine.

– Situasjonen for mange bønder i Alta er ikke bra, mange har fått åkrene sine ødelagt i vinter, men jeg kan ikke selge før jeg selv vet om jeg har nok til mine egne kyr, sier han.

Han hadde en del rundballer til overs fra i fjor. En trailerlast er allerede sendt til Alta. Resten har han måtte ta vare på slik at han selv har nok fôr til vinteren.