Været truer rypa

Vinterværet i nord kan ødelegge årets rypesesong. Normalt skal rypekyllingene klekkes rundt sankthans, men i år har eggleggingen knapt kommet i gang. Leder for Utmarksforvaltningen i Finnmarks eiendommen(FeFo), Einar Asbjørnsen sier de er bekymret.

Vinterrype

FeFo er redd for rypebestanden hvis det kalde været forsetter og snøen ikke smelter i enkelte områder i Finnmark. Dette kan i verste fall gå utover rypebestanden.

Foto: Trond Baadstø, Statskog SF/ (CC BY-NC 2.0)

Været er alle opptatt av, og slik den er denne våren kan det påvirke småviltbestanden som rypene i Finnmark.

FeFo diskuterer hvordan været kan påvirke rypebestanden

Leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar Asbjørnsen sier at de diskuterer om den sene våren og hva den kan påvirke småviltet i Finnmark. Og dette kan være spesiell sårbar for rypebestanden. Rypene yngler i sankthanstiden, og da er det viktig at ikke ugene blir utsatt for vått og kaldt vær som igjen kan resultere til døden, sier Asbjørnsen.

– Det vi vet generelt er at produksjon hos rypa er veldig avgjørende på hvor mye ryper vi har på høsten. Og produksjonen bestemmes i stor grad av hvordan det går under klekkingen av kyllingene i sankthans. Og hvis det er veldig kaldt vær og gjerne bløtt i tillegg, så er det mange kyllinger som dør tidlig.

Dårlig vær påvirker også mattilførselen

Einar Asbjørnsen sier også at dårlig vær og mye snø påvirker mattilførsel til kyllingene,

Einar Asbjørnsen

Utmarksleder i FeFo, Einar Asbjørnsen mener at det er ugunstig for rypa at det er kaldt og mye snø i denne tida. Rypa er avhengig å legge egg i barflekker, og ikke i snø. Hvis det kalde været fortsetter kan det gå utover rypebestanden og andre småvilt.

Foto: Eirik Palm/FeFo

for da er det minimalt med insekter som er viktig næring for kyllingene. Selv om rypa er værhard, så påvirker været også eggleggingstida for rypa. Rypa kan ikke legge egg på snøen. Sein vår påvirker også andre fuglearter som trekkfugler, og rovviltet får færre arter å spise av.

Og når det er lite mat til rovdyr, vil det gå ekstra hardt utover rypekyllingene. Nå er det generelt lite smågnagere mange steder i Finnmark og det skaper utfordringer. Men, det er mye usikkerhet om småviltforvaltning og tilstand til rypa. Det vi vet at i august takserer vi rypebestandene, også ser vi fasitten hvordan våren og sommeren har vært for rypa, iforhold til produksjonen har vært og hvilke forekomster vi har av ryper, sier Einarsen.

Hvis dette været holder seg ut neste uke, hvordan blir det da?

– Det er vanskelig å forutsi og si mye om. Rypehøna på egg tåler litt ruskevær, men det er viktig at den har barflekker å legge egg på. Så generelt så er det nok veldig kalde vårer og sene vårer særlig gunstig for rypa, avslutter utmarksleder i FeFo Einar Asbjørnsen.

Hør intervju med Einar Asbjørnsen: