Dårlig tid før sammenslåinga

– Tiden til sammenslåinga er knapp, og vi har dårlig om tid. Det var fellesnevneren under orienteringa i dagens kommunestyre i Tysfjord om situasjonen for kommunen som skal deles om vel ett år. – En del arbeid må nok gå videre i regi av de nye kommunene. Sentrale funksjoner tar vi sikte på å få på plass. Vi hadde vakum i fellesnemda, og det har forsinka prosessen i de nye kommunene. Jeg tror vi er nødt til å finne midlertidige løsninger før ting er på plass, sa Filip Mikkelsen under dagens kommunestyremøte.