Dårlig snøskuterholdning i Finnmark

På tre snøskuterkontroller kom det totalt 29 reaksjoner eller anmeldelser, og gjennom en uke kommer det i snitt seks reaksjoner mot skuterførere.

snøskuter

LIVSFARLIG: Snøskuterlek som dette blir politiet å slå hardere ned på. For å få tak i disse personene blir de nå å ha flere kontroller i fremtiden.

Foto: STIG ROAR HEGVIK

NRK har gjort en gjennomgang av Øst- og Vest-Finnmark sine politidistrikts Twitter-kontoer. Det kommer nå frem tall som tyder på at det er mye uvettig kjøring i Finnmark.

En av de kommunene som skiller seg spesielt ut er Alta. I denne kommunen var to av de tre kontrollene som var fra 1. desember til 15. januar. Under de avholdte kontrollene i Alta ble det til sammen 21 forskjellige reaksjoner fra politiet.

Disse tallene får sjefen for reinpolitiet, Inger Anita Øvregård, til å reagere.

– Det å kunne si at det er dårlige holdninger stemmer. Våre erfaringer viser at i Alta så har det vært mindre bruk av hjelm, pluss at det er en helt annen skutertrend.

Kjører for gøy

Snøskuteren har gjennom lang tid vært et omdiskutert tema. Det samme gjelder også bruken av den.

Inger Anita Øvregård

IKKE FORNØYD: Sjef for reinpolitiet, Inger Anita Øvregård, varsler flere kontroller i tiden som kommer.

Foto: Andre Bendixen / NRK

– I enkelte miljøer i Alta brukes snøskutere for å ha det gøy, ikke for å komme seg til steder, sier Øvregård.

Tidligere har Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten i Troms meldt at ulovlig snøskuterkjøring er et økende problem. Dette har også lenge vært et problem i Finnmark.

– Det er over 700 kilometer med oppmerkede snøskuterløyper i Finnmark. Det er en grunn til at man har et løypenett, og i løypene er det trygt for dem som ferdes, sier Øvregård.

Større fokus på ulovlig ferdsel

Uten å ha sett på statestikk fra tidligere år tror Øvregård at tallene på antall reaksjoner kan ha sunket.

Selv om hun erkjenner at det går mot bedre tider så vil hun minne de som ferdes ulovlig i naturen om at dersom personene påtreffes vil det komme reaksjoner.

– Vi kommer til å være i løypenettet for at folk skal forholde seg til de reglene som gjelder. Vi har fokus på dette og det kommer vi fortsatt til å ha fremover. Det er en del av vår jobb, sier Øvregård.

Politiet uttaler at det ikke er helt sikkert at alle kontrollene er kommet ut på deres meldingstjeneste, men erkjenner samtidig at dette speiler virkeligheten.