Dårlig rekesesong i nord

Rekefangsten i nord har vært svært dårlig denne vinteren. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Hittil i år ligger den på samme nivå som fjoråret, da var det en reduksjon på 4.300 tonn sammenlignet med 2015. I en markedsrapport fra Norges Råfisklag nevnes oppdrettsnæringen som en mulig årsak til nedgang i rekebestanden, i tillegg til økende bruk av dobbelttrål og kombinasjonen med torskefiske.