Dårlig økonomi i samiske kommuner

Samiske kommuner havner ofte på Robec-lista på grunn av dårlig økonomi, det sier ordføreren i Porsanger kommune, Knut Roger Hanssen.

Knut Roger Hanssen
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Med en svak kommuneøkonomi, så vil sparetiltakene alltid gå utover de samiske tilbudene i kommunen. Derfor mener ordføreren i Porsanger kommune at det skulle vært bevilget mer penger fra staten til de samiske kommunene, nettopp for å hindre kutt i samiske og kvenske tilbud.

Samiske kommuner på Robek-lista

Hanssen mener samiske kommuner havner på Robek-lista fordi kommunene har merutgifter til samiske og kvenske tiltak. - Det kreves flere midler til å drifte en flerspråklig kommune, som skal ha alt av tilbud på minst to språk og i Posanger kommune på tre språk.

Ida frykter at samiske barn mister språket

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Nå er de samiske kommunene Karasjok, Kautokeino, Tysfjord og Porsanger på Robek-lista.

Porsanger kommune er i tillegg en trespråklig kommune, hvor befolkningen fra gammelt av snakker kvensk, samisk og norsk. Alle skal ha tilbud på sitt eget språk.

Strid om det samiske i Porsanger

- Dette må Stortinget ta hensyn til, og bevilge mer penger til samiske kommuner, slik at kommunene kan gi gode tilbud til alle uansett språk, sier Hanssen.

- Hvis Stortinget mener å ta den samiske og kvenske kulturen alvorlig, så må det også bevilges midler til dette. Nå sliter 40 prosent av de samiske kommunene med økonomien, Porsanger kommune er en de som må redusere tilbudene. Og dette vil mest gå utover den oppvoksende generasjon og de gamle i kommunen, sier Hanssen.

Mer penger til samiske kommuner

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener kommunene skulle fått langt mer penger til å drifte kommunene, istedet for skattelette for de med best økonomi.

Hun mener det er svært uheldig at de samiske kommunene ikke har økonomi til å tilby samiskspråklige elever, og eldre pleietrengende bedre tilbud.

Hør hva Helga Pedersen sier: