Dárbu eambbo soalddáhiidda

Davvin lea stuorra dárbu eambbo suolddáhiidda. Danin matkkošta suodjalus nuoraidskuvllaiguin Finnmárkkus ja rekrutteregohtet. Finnmárkkus lea guhkit áiggi leamašan luohpan, mas sivva lea sihke eretfárren ja ahki.