Dárbbašit eaktodáhtoláš bargiid

Márkomeannu festivála dárbbaša 120 eaktodáhtolaš bargi.

Susanne Amaile Langstrand-Andersen

Márkomeannu festivála produseanta Susanne Amalie Langstrand-Andersen.

Foto: Mathis Eira / NRK

Márkomeannu festivála produseanta Susanne Amalie Langstrand-Andersen muitala ahte eaktodáhtolaš bargit maid ožžot iežaset lávostallansaji. Son maid fáluha nuvttá festivalapássa.

Sii ceggejit máddái lávu gos eaktodáhtolaš bargit sáhttet orrut. Lávostallansadjái sáhttet maid bargit cegget iežaset lávuid dahje tealttáid.

Marit Myrvoll

Marit Myrvoll mielas lea suohtas bargat Márkomeannu festiválas.

Foto: Mathis Eira / NRK

Sii geat hálidit bargat eaktodáhtolaš bargin sáhttet Márkomeannu interneahttasiidu bokte dieđihit ahte hálidit bargat festiválas, muitala Langstrand-Andersen.

Marit Myrvoll lea bargan eaktodáhtolašbargin Márkomeannu festivála gievkkanbargin ja su mielas lea leamaš suohtas, go ná oahppásmuvvá festiválii veahá earálahkai.

Seammás maid deaivá olu olbmuid ja máiddái olu oahppásiid, muitala Myrvoll.