Dáppe sáhtát jienastit válgabeaivvi

Dás oainnát fertet go don ovddalgihtii jienastit, dahje beasat go iežat jiena náhkehit jienastanlihttái easka válgabeaivvi.

Forhåndsstemming, utenbys stemmer
Foto: Odd Rømteland / NRK

Guđe suohkanii ledjet don álbmotregistrerejuvvon geassemánu 30. beaivvi válgajagi? Dat lea dat suohkan gos don fertet jienastit, jus háliidat válgabeaivvi finadit válgadikkis.

Sámediggi lea čohkken daid 63 gieldda gos dán jagi lea vejolaš jienastit válgabeaivvi.

Jus háliidat jienastit válgabeaivvi, de fertejit du suohkanis dahje gielddas leat eanet go 30 olbmo Sámedikki jienastuslogus.

Don jienastat sámediggeválggaide seamma báikkis ja áiggi go stuoradiggeválggaide.