Hopp til innhold

Dansekritikerpris to år på rad: – En befestelse av sterkt kunstnerskap

Dagbladets teateranmelder, Hedda Fredly, fikk æren av å overrekke Dansekritikerprisen 2023.

Prisen gikk i år til koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

Dermed har Elle Sofe Sara fått denne prisen for andre år på rad.

Dette er svært imponerende, mener Fredly.

– Det hender jo at noen får denne prisen flere ganger, men det er jo en befestelse av hvor sterkt dette kunstnerskapet er, og hvor berørt kritikere og publikum, blir, sier Fredly.

I fjor fikk Sara Dansekritikerprisen for forestillinga «Vástádus eana. The answer is land».

Forestillingen «Birget- ways to deal, ways to heal» handler blant annet om fornorskningspolitikken.

Fredly tror at en slik danseforestilling når ut til publikum på en annen måte enn en politisk debatt gjør.

– Det er på grunn av hele formen på forestillingen. At man tør å gå bort fra det verbale. Det er kroppene som får snakke. Kroppslige erfaringer er veldig tydelige på scenen.

– Og at publikum også innlemmes i forestillinga gjennom ritualer, at man får en kroppslig forståelse av tematikken selv, sier hun.

.

Hedda Fredly
Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Mindre lus i nord enn i sør

  Havforskningsinstituttet melder at det er over 30 prosent dødelighet på laksesmolt fra Hardanger og Sogn.

  Det viser beregningen av dødelighet som er gjort etter at antall lus på vill, utvandrende laks fra de to fjordene er undersøkt i den årlige lakselusovervåkingen.

  Det er mindre lus på vill laksefisk lenger nord, men det er variasjon innen produksjonsområdene i rom og tid.

  Villaks er spesielt utsatt for lakselus om våren og tidlig sommer når laksesmolten skal svømme fra elvene der de har tilbrakt de første årene av livet og ut i oppvekstområdene i havet.

  – For å komme fram til oppvekstområdene må de svømme gjennom områdene med lakseoppdrett, sier Ørjan Karlsen som leder Havforskningsinstituttets satsing på lakselusforskning.

  På dette tidspunktet er fisken fremdeles liten, gjerne rundt 20 gram, og tåler derfor ikke å få veldig mange lus på seg.

  Dersom smittepresset i fjordene og langs kysten er lavt i perioden når laksesmolten vandrer, kan den komme seg ut i havet med lite lus.

  Sjøørret er også utsatt for lakselus.

  – I motsetning til laks, oppholder sjøørret seg i fjord- og kystområdene hele sommeren. Det gjør den enda mer utsatt for lakselus enn villaksen som «bare» svømmer gjennom lusebeltet, skriver hi.no.

  Lakselus
  Foto: Veterinærinstituttet
 • Romssas: Veahkaválddálašvuođat ja áitagat lassánan mánáid gaskkas

  Politiijat dieđihit ahte nuppiid áitit niibbiin lea lassánan nuoraid gaskkas Romssas. 12-jahkásaš mánát leat gávnnahallan go leat áitán mánáidskuvlaahkásaččaid niibbiin.

  – Vaikko leat smávva logut, de oaidnit mii ahte mánáid ja nuoraid gaskkas leat lassánan suorggahahtti olu dáhpáhusat, main niibi lea adnojuvvon. Dan muitala Per Olav Berg, Romssa politiijaguovllu vákšunbálvalusa ossodatjođiheaddji.

  Tromssa politiijat leat registreren 19 ášši dán čavčča main lea leamaš sáhka veahkaválddálašvuođas ja áitagiin.

  Jagi 2023 leat 22 olbmo rieviduvvon dahje nihttojuvvon ja nuorat dat leat leamaš sivalažžan vearredaguin.

  19:s dain leat dáhpáhuvvan dán čavčča.

  Les på norsk

 • Politiet slår alarm om knivtrusler blant unge i Tromsø

  Barn i 12-års alderen er tatt for å true barn i barneskolealder med kniv.

  – Til tross for små tall, ser vi en urovekkende økning i antall hendelser med bruk av kniv blant barn og unge i Tromsø.

  Det sier Per Olav Berg, seksjonsleder for etterretning i Troms politidistrikt.

  Politiet i Troms har registrert 19 tilfeller i høst knyttet til volds- og trusselhendelser.

  – Ran og trusler med kniv er ikke knyttet til spesifikke bydeler, slik vi ser det. Det skjer der barn ferdes i det offentlige: til og fra skoler, på offentlig transport, ved ungdomsklubber og i sentrum.

  – Vi ser at barn ned i tidlig barneskolealder har blitt truet med kniv og utsatt for vold. Vi ser eksempler på barn i 12-årsalderen som har truet andre med kniv, sier Berg.

  I 2023 har det vært 22 fornærmede som har blitt utsatt for ran eller trusler med kniv der ungdom er gjerningspersoner.

  19 av disse forholdene har skjedd denne høsten.