Dálkkasgeavaheapmi lassánan

Áhpehis nissoniid dálkkasgeavaheapmi lea lassánan. Ođđa norgalaš dutkamuš buktá ovdan, ahte 60 proseantta áhpehis nissonolbmuin borret dálkasiid, maidda dárbbašuvvo doaktára reseapta. Juohke viđát fas borrá dálkasiid, mat sáhttet leat váralaččat ohkái. Dákkár dálkasiid geavaheapmi lea logi jagis lassánan 15 proseanttas 19 prosentii. Ná čállá Ávvir.