Dakota pipeline ‒ et menneskerettighets- og urfolksovergrep

Oljerørledningen som skal bygges gjennom indianerens hellige områder i Sør-Dakota i USA er et klart menneskerettighets- og urfolksovergrep. Det sier Greenpeace som nå ber DNB avklare eventuelle menneskerettighetsbrudd

Truls Gulowsen, Greepeace

REAGERE: Truls Gulowsen i Greenpeace krever rask agering av DNB i Dakota pipeline-finansieringen

Foto: Greenpeace

Det er den internasjonale miljøorganisasjon, Greenpeace, som nå ber DNB om å få fortgang i vurderingen av menneskerettighetsbrudd, slik at de kan stanse trekke seg fra prosjektet som lovet.

‒ Dersom granskingen viser at menneskerettighetene er brutt, har ikke lenger DNB noen grunn til å ikke kansellere hele lånet til oljerøret, sier leder av Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Kjemper mot med alle midler

Truls Gulowsen sier at Greenpeace vil kjempe med alle midler mot oljerørprosjektet, både med politiske, økonomiske og andre metoder, og legger til at Greenpeace er mot hele prosjektet blant annet fordi oljerørledningen skal bygges gjennom svært sårbare og hellige områder som tilhører urfolksgruppene i USA.

‒ Urfolkene har slett ikke fått mulighet verken til å si ja eller nei til oljerørledningen. I tillegg til at hele dette prosjektet er et miljøovergrep, så er det også en menneskerettighets- og urfolksovergrep, sier Truls Gulowsen.

DNB er tungt inne som långiver til dette kontroversielle prosjektet, med 4,5 milliarder kroner. I fjord tok DNB initiativ til at utlånerne bestilte en uavhengig gransking av prosjektet, hvor målet blant annet var å vurdere hvorvidt de berørte urfolksgruppene ble godt nok konsultert i prosessen.

Komplisert situasjon

– Vi forstår at DNB er i en komplisert situasjon med det omstridte lånet, men vi ber DNB få fortgang i granskingen. Dette sier leder av Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Han sier at Trump med sitt råkjør mot klima og menneskerettigheter betyr at DNB ikke har ubegrenset med tid til å gjøre vurderinger og lese rapporter.

Forholde seg til signalene
Even Westerveld

Informasjonsdirektør i DNB Bank AS, Even Westerveld, sier de forholder seg til signalene fra Amerikanske myndigheter.

Foto: DNB

– Vi må bare forholde oss til de signalene som kommer fra amerikanske myndigheter, og så må vi følge med på utviklingen. Vi har sagt at vi ikke ønsker å være med på noe som går utenfor det som vi har satt som vår standard, men da må vi først finne ut hvordan prosessen har vært, og så får vi ta det derfra. Dette sier Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB Bank AS.

Frykter oppblussing

Greenpeace Norges leder, Truls Gulowsen sier at tiden er knapp, da byggingen kan starte på kort varsel som følge av president-ordren.

– Vi frykter at situasjonen vil blusse opp igjen hvis byggeprosessen gjenopptas. Den voldsomme behandlingen av de ubevæpnede demonstrantene må for enhver pris unngås.

DNB tok i fjor ansvar for å dempe konflikten, det må de fortsette å gjøre så lenge de er involvert, avslutter leder av Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.