Daglige henvendelser om overgrep

Hjelpetelefonene og etatene som bistår i forbindelse med de mange overgrepssakene i Tysfjord får daglige henvendelser.

Den mørke hemmeligheten i VG Helg 11.06.2016

Dette oppslaget på 12 sider i VG Helg sist lørdag har skapt nasjonal oppmerksomhet om overgrep i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Både kontakttelefonene som Tysfjord kommune, Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS) og Kirken har satt opp får daglige henvendelser om seksuelle overgrep og seksuell trakassering etter VGs oppslag sist lørdag om omfattende overgrep i Tysfjord.

NRK har i dag forsøkt å få en oversikt over omfanget og alvorlighetsgrad av henvendelser til de ulike etatene som har kunnet bistå.

For tidlig å si mere

Tysfjord kommune hadde til i går hatt syv henvendelser, men vil ikke gå inn på alvorlighetsgraden og omfanget av de henvendelsene som de har fått.

Ordfører Tor Asgeir Johansen mener det også er for tidlig å si noe om eventuelle nye saker som er kommet for dagen.

– Men det er mange som bare har lyst til å prate om den situasjonen som er, og om det som er kommet fram de siste dagene.

– Folk vil også dele både frustrasjon og fortvilelse. Og det synes jeg er veldig fint. Vi vil jo også fram til at man åpner seg, og snakker om disse tingene.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, forteller at folk vil prate om situasjonen som er.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Også kirka får henvendelser

Fra kirkas side vil en heller ikke gå inn på verken alvorlighetsgrad eller antall henvendelser, men det bekreftes at de også har fått en del henvendelser.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått henvendelser, men antallet har jeg ikke lyst til å gå ut med akkurat nå, uttaler sogneprest i Tysfjord Heidi Frich Andersen.

Heidi Frich Andersen

Prest i Tysfjord, Heidi Frich Andersen, bekrefter at også Kirken får henvender.

Foto: Harrieth Aira/NRK

– Vi ønsker å gi ut minst mulig informasjon til media foreløpig. For dette er en veldig følsom sak.

Får ekstern hjelp

Kommunen styrker nå sin beredskap, og oppfordrer folk til å ta kontakt.

– Nå har det vært gode henvendelser fra nabokommunene, fra SANKS, fra Fylkesmannen, og andre etater. Narvik og Bodø kommuner styrker nå vårt apparat på psykiatrisiden. Det er jeg veldig takknemlig for, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

Politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt

Politimester i Nordland, Tone Vangen, vil forebygge og avverge nye alvorlige kriminelle handlinger.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jobben fortsetter ufortrødent. Jeg oppfordrer folk til fortsatt å ta kontakt dersom det er noe man ønsker å snakke om enten med oss, SANKS eller andre etater som bistår. Det seg være tips, bare hørt om noe, eller bare for å snakke om situasjonen. Ta bare kontakt, oppfordrer Tysfjord-ordføreren på det sterkeste.

Store ressurser sette nå inn

Fra politiets side har det i dag vært vanskelig å få tallmateriale, men politimester Tone vangen sier i en pressemelding at politiet nå legger store ressurser i å finne ut hva som har skjedd, og sammen med kommunen og andre hjelpeinstanser forebygge at det skjer igjen.

– Vi skal forebygge og avverge nye alvorlige kriminelle handlinger, skaffe oversikt over det som allerede har skjedd i Tysfjord, og følge opp med etterforskning og påtalebehandling av straffbare forhold som anmeldes eller avdekkes på annen måte.