Dagen for samene

6. februar er Samenes nasjonaldag.

Sametingspresident Egil Olli gratulerer alle på Samenes nasjonaldag.

Olli uthever at mange av Norges anslagsvis 40 000 samer bruker 6. februar til å vise sin identitet. Samtidig vil han gjerne inkludere hele Norges befolkning i begivenhetene.

– Jeg håper at også dagen i dag kan bli spesiell for ikke-samer. Mange vil være på feiringen. Jeg ønsker at hele Norge og Norden deltar og bidrar til aksept for samisk kultur, sier Olli (Ap) til NRK.

Sametingspresidenten antrekker seg nær sagt naturligvis i samekofte på en slik dag, men understreker at kofte overhodet ikke er nødvendig for å delta i feiringen.

Større fering enn noen gang

Sametingspresidenten, som kommer fra Karasjok, feirer dagen i Porsanger, hvor han skal avdekke en minnebauta. Han er veldig glad for de mange arrangementene som har oppstått rundt 6. februar.

– Det virker som det blir mer og mer, med samisk uke eller samiske dager over hele landet. Interessen i år er kolossal, sier Olli.

I Oslo ble den offisielle frokosten i anledning Samenes nasjonaldag i år allerede avholdt lørdag.

Samisk mat

Sametingspresidenten spiser mye samisk tradisjonsmat til hverdags, og på Samenes nasjonaldag blir ikke menyen mindre samisk.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Kenneth Hætta/Sametinget
Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg.

Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK
Rigmor Aasrud

Statsråd Rigmor Aasrud.

Foto: Berit Roald

– Jeg tror servering av samisk mat som kokt reinkjøtt og gompos (blodboller av rein, red.anm) har utviklet seg til å bli del av de mange arrangementene som avvikles, sier Egil Olli.

I år faller 6. februar tilfeldigvis på en søndag. Sametingspresidenten synes det ville ført til både fordeler og ulemper dersom den samiske nasjonaldagen på lik linje med Norges nasjonaldag 17. mai skulle vært rød i kalenderen.

– Mange arrangementer utgår fra barnehager og skoler, og foregår i arbeidstida. På en fridag er det usikkert om deltagelsen ville vært den samme. Akkurat nå tror jeg ikke at en rød dag ville fått 6. februar til å bli viktigere, sier sametingspresidenten.

Levende

– Regjeringen gratulerer alle samer med dagen, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Samiske språk og kultur skal være levende og i utvikling, derfor arbeider vi med samepolitikken på flere plan, sier Stoltenberg.

– Denne dagen er en viktig markering av samenes plass i det norske samfunnet, sier sameminister Rigmor Aasrud.

Sør for Finnmark

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Aasrud vil i år markere dagen på Røros. Aasrud vil delta på sørsamisk gudstjeneste i Brekken kirke, og senere på dagen være tilstede under en markering på Røros museum med påfølgende middag.

– Nå starter vi den politiske behandlingen av forslagene fra Samerettsutvalget om samiske rettsforhold i områdene sør for Finnmark. Dette er et omfattende arbeid. Vi legger opp til en bred prosess hvor vi vil hente informasjon og synspunkter fra befolkningen i de berørte områdene, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Handlingsplan for samiske språk ble lagt fram i 2009. Den første statusrapporteringen over hvordan tiltakene i planen er gjennomført er nå klar. I tillegg er noen tiltak styrket og nye tiltak har kommet til. Målet er at de samiske språkene skal være naturlige bruks- og samhandlingsspråk.