Dá lea Lappekodisilla

Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.

Korte nyheter

 • Nordkalottfolket vil effektivisere

  Nordkalottfolket vil redusere sametingets administrasjon med 23 mill. kr neste år for å kunne styrke satsing på næringer, kyst og sjøsamiske rettigheter med totalt 24 millioner kr.

  Partiet fikk ikke tilslutning til forslaget under behandlingen av sametingets budsjett.

 • - Næringene er sametingets budsjettvinnere

  Det sa sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) da rådet la frem budsjettet for 2022 for sametingets plenum. Sametingets plenum besluttet i dag hvordan 580 millioner kr. skal fordeles på ulike tiltak. 400 mill kr går til tilskudd eller direkte støtte til samiske institusjoner og støtteordninger.

  Dette er noe av det som får økt ramme fra sametinget: 6 mill. kr til styrking av næringer i samiske lokalsamfunn, 7 mill. kr til Saemien Sijte, to nye språksentre får årlige tilskudd - Bodø og Hattfjelldal, og politisk nivå får en økning på 3,5 mill kr.

 • – Bodø må ta sin del av ansvaret

  I dag avgjør bystyret i Bodø om kommunen skal søke om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Det kommer opp som sak senere i bystyremøtet. Men allerede i budsjettdebatten kom både Ingrid Lien (Sp) og Astri Dankertsen (Rødt) inn på hvor viktig det er for kommunen å bli innlemmet der. Astri Dankertsen roser flertallspartiene i bystyret, og sier at kommunen på få år har blitt en foregangskommune når det gjelder satsing på samisk språk og kultur. – Skal de samiske språkene overleve i framtiden er det derfor ekstremt viktig at bykommunene tar sin del av ansvaret for å sikre at de samiske språkene kan bevares og revitaliseres, og sørge for at blant andre de samiske elevene i skolen skal få et godt opplæringstilbud, at de samiske barna skal få et enda bedre barnehagetilbud, og at de eldre skal bli møtt med likeverdige helsetjenester. Også inkludert samisk språk.

  Astri Dankertsen med Bådåddjo-skilt