Cuiggodit stáhtaministara

Bargiidbellodat ja Risttalaš álbmotbellodat cuiggodit stáhtaministara Erna Solberg, go son gasku dehálaš ráđđehusbellodagaid ja doarjjabellodagaid bušeahttašiehtadallamiid vuolgá njealji beaivásaš mátkái Davvi-Norgii. Son máhccá Osloi dakkaviđe go čielgá ahte šaddet ođđa ságastallamat bellodatnjunnošiid gaskkas. Vuordimis čielgá Boahtte vahku mielde vurdojuvvo čielgat nagodit go ráđđehusbellodagat soahpat gopmána go dálá ráđđehus.