Árvoštallá cuiggodit Peru eiseváldiid

Sámediggi árvvoštallá reivve bokte dál cuiggodit Peru eiseváldiid.

Urfolk i Peru i protester

Čájáhusgovva.

Foto: STR / REUTERS

Dan sii árvvoštallet dál go álgoálbmogat leat báhcan buhtes juhkančáziid haga, maŋŋel oljonuoskkidemiid. Nu lohká Sámediggepresideanta, Aili Keskitalo.

Gieskat lei okta Peru álgoálbmot ovddasteaddji Oslos, bivdimen Davviriikkain ja sámiin veahki cuiggodit iežaset dili.

Aili Keskitalo, NSR

Sámediggepresideanta, Aili Keskitalo.

Foto: Erica Johansson / NRK Sápmi

Moadde jagi leamaš čázi haga

Perukvinne

Perualaš nisu. (Čájáhusgovva)

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Moaddelogi duhát olbmo, geat gullet viđa iešguđetge álgolabmot jovkui leat moadde jagi juo leamaš buhtes juhkančázi haga. Sii ásset njealje stuorat čázádagaid lahka, Amazonas árvevuovddis, davvi-Peruas. Ja dáppe lea oljoindustriija nuoskkidan jogaid.

Oljobohccit luoddanáddan

Oljobohccit leat máŋgga sajis luoddanan ja nu leat dagahan stuorra luondduroasuid. Diibmá duođaštedje maid Peru birasgáhtteneiseváldit dan roasu.

Eai hoahput

Muhto dattetge ii leat Peru ráđđehus hoahpuhan buhtistit guovllu ja skáhput buhtes čázi álbmogiidda geat ásset dán guovllus.

  • Guldal ášši:
    : Sámediggi ja Amazonas