Må bremse reindriftskjøret

Crosskjører Kim Oiva Jarvas fart inn i reindriftsnæringen må senkes. Reindriftsdirektøren i Finnmark vinker med flagget. – Det er ikke opp til hver enkelt å bestemme om man skal starte opp med reindrift, sier direktør Trond Aarseth.

Kim Oiva Jarva

Kim Oiva Jarva er en av Norges beste motocrosskjørere. Han vil starte opp med reindrift i Finnmark, men det er ikke så enkelt.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Kim Oiva Jarva

Kim Oiva Jarva har allerede kjøpt 75 simler av Smuk-gruppen.

Foto: Privat

Reindriftsdirektør Trond Aarseth hos fylkesmannen i Finnmark sier Jarvas planer om å starte med reindrift vest for Kirkenes i Sør-Varanger kom overraskende på embetet.

– Vi hadde ikke forutsett dette, sier han til NRK.

Norgesmesteren og landslagskjøreren i motocross, Kim Oiva Jarva (22), forteller at han i løpet av få år begynner som reineier på heltid. Det planlegger han å gjøre i et område hvor andre samer har drevet reindrift siden 1930-tallet.

– Jeg vil være med på å berge og bygge opp den østsamiske kulturen, sier han.

Oiva Jarva

Oiva Jarva mener han har rett til å ha rein. – Bestefaren min var hovedvokter i skolteflokken, sier han.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Jarva er etterkommer av østsamene, eller skoltesamer som denne gruppen også kalles. Farfaren Oiva Jarva (80) er pådriveren.

– Dette er vårt område, og skal ha den tilbake. Jeg har ingen dårlig samvittighet med å ta tilbake områdene, sa Oiva Jarva til NRK denne uka .

– Ikke så enkelt

Reindriftsdirektøren i Finnmark forteller at de nå skal sende et brev til Kim Oiva Jarva. Her vil det bli redegjort for hvilke formelle krav som må oppfylles for at han skal kunne ha rein.

Trond Aarseth

Reindriftsdirektør Trond Aarseth varsler et brev til Jarva.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Aarseth sier at det ikke er opp til hver enkelt å bestemme om man skal starte opp med reindrift.

– Blant annet kreves det et reinmerke, og en siidaandel du har reinen under. I tillegg er et av vilkårene at du har besteforeldre eller foreldre som har hatt reindrift som hovednæring, forklarer han.

Siidaandel kan sammenlignes med en konsesjon som gir deg retten til å drive reindrift. Hver siidaandel har en leder som har ansvaret for alle reineierne som eier merke. Flere familiemedlemmer kan for eksempel tilhøre samme siidaandel.

– Oppfyller ikke kravene

Reindriftsdirektøren mener Kim Oiva Jarva ikke oppfyller de formelle kravene som stilles.

– Slik jeg har forstått det skal han bruke bestefarens reinmerke, men merket er registrert i et annet distrikt enn der hvor dyrene hans er, sier Aarseth.

Sakens bakgrunn er komplisert. Slik kan den oppsummeres punktvis:

Artikkelen fortsetter under kartet

Øst-Finnmark reinbeiteområde

Dette er reindriftskartet som viser de ulike distiktene i Øst-Finnmark. Det markerte området er der hvor Oiva Jarva vil ha sine rein.

Foto: Fylkesmannen i Finnmark

– Må søke

Ifølge Oiva Jarva skal reinmerket som han nå har fått, arves av sønnesønnen Kim Oiva. Reindriftsdirektøren sier imidlertid at reindriftsloven ikke åpner for dette.

– Oiva Jarvas reinmerke er registrert i distrikt 7. Han må da søke om å få overført merket til distrikt 6. Hvis Oiva Jarva får overført reinmerket til Smuk sitt reinbeiteområde, så kan han ha reinen i dette distriktet. Der må Jarva ha en eksisterende siidaandel som kan ha reinen hans under seg. Reinen vil da være registrert på Oiva, og ikke på sønnesønnen Kim Oiva, forklarer Trond Aarseth.

Kim Oiva må søke om å få overført bestefarens reinmerke til seg.

– Et av de formelle kravene for å kunne eie rein, er at besteforeldrene eller foreldrene har vært aktive i næringen, sier Aarseth.

To statsråder har sagt nei til ekspropriering

Jarvas advokat, Knut Rognlien krever at staten eksproprierer reindriftsområder til østsamenes etterkommere. Dette har imidlertid både kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) sagt nei til.

– Østsamene i Neiden hadde ikke noen eksklusiv rett til reinbeiteområde i området for den gamle Neidensiidaen på norsk side, sier statsrådene.

Reindriftsdirektør Trond Aarseth sier det i dag ikke finnes ledige områder for reindrift i Finnmark.

Magga-familien som driver i området hvor Jarva krever innpass i, har gjennom flere rettssaker fått dokumentert og stadfestet sin rett til å være der.