Oanehaččat

  • Váilevašvuohta ohppiidláigolanjain

    Váilevašvuohta ohppiidláigolanjain lea álelassii váttisvuohta Finnmárkkus. Girkonjárggas lea ovdal leamaš oahppit geat eai leat sáhttán álgit skuvlii go ii leat orrunsaddji. Sis leat maid leamaš oahppit geat leat oađđán lášmmohallansálas álgo skuvlajagis, nu muitala birasbargi láigolanjavisttis Girkonjárggas, Elsa Danielsen. Jođiheaddji váldolávdegottis gelbbolašvuođas, Johnny Ingebritsen meidne ahte sis ii leat ráđđi cegget eambbo oahppoásodagaid.

  • Rihkkun máŋga lága

    Muhttin almmái 60-jagiin lei Vuossárgga Álttá diggegottis áššáskuhtton go lei rihkkun máŋga geaidnojohtolatlága ja dálkkasgeavaheapmi lága. 60-jahkásaš galgá leat duomu dieđuid mielde vuoddján 7 miilla go lei amfetamiidna váras, vuoddján go ii lean dohkálaš vuodjinkoarta go bissehuvvui politiijas ja go lei vurken 1 grámma cannabisa ja 0,4 grámma amfetamiinna. Nu čállá Altaposten. Almmái dubmejuvvo eandalii giddagassii 21 beaivái, máksit sáhkku 10 000 kruvnnu ovddas ja lea maid dubmejuvvon massit vuodjinvuoigatvuođa agi beaivái. Nu čállá Altaposten.

Laster Twitter-innhold