NRK Meny

Cahkkehan viesu

Badjel 20-jahkásas nisu lea váldon politiijaid háldui Moskovákkis, Ráissas. Son bahkkkestii ásodahkii ja nihtii viessoássiid niibbiin ja cahkkehii viesu duorastat ija. Son lea biddjon giddagassii ja su dearvvašvuohta iskojuvvo. Nissonis lea leamaš maiddái ovdal dahkamuš politiijaiguin. - Dás lea sáhka olbmos, geas leat psykalaš váttut, lohká Romssa politiijaguovllu operašunjođiheaddji, Steinar Gudmundsen NTB:i. Viessobuollin lea jáddaduvvon ja ii oktage leat sorbmašuvvan dáhpáhusas.