Bystyret skal bestemme om Bjerkvik blir Rahkka

Narvik kommune er i gang klagebehandlingen av de samiske stedsnavn som kommunen avviste i 2011.

Bjerkvik -Rahkka

Bystyret skal bestemme om Bjerkvik også skal hete Rahkka.

Foto: Mathis Eira / NRK

Narvik kommune har fått uttalelse fra lokale foreninger om stedsnavnene Bjerkvik - Rahkka, Beisfjord - Ušmá, Fagernes - Čoalbmi og Narvik - Áhkanjárga.

Nå skal saken sendes til Sametingets stedsnavnskonsulent for uttalelse.

Olaf Schaug-Pettersen

Olaf Schaug-Pettersen avdelingsingeniør i Narvik kommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

-Vi regner med at saken kommer opp for bystyret tidligst i september, forteller avdelingsingeniør Olaf Schaug-Pettersen i Narvik kommune.

I juni 2011 bestemte bystyret i Narvik at bygdene Bjerkvik og Beisfjord ikke skulle samisk navn og bystyret ville heller ikke ha bynavnet Narvik og Fagernes på samisk.

Hinnøy og omegn sameforening (NSR) og Bjerkvik og omegn sameforening (NSR) klaget på dette vedtaket.

Brøt loven

Det nasjonale klagenemda for stedsnavnsaker behandlet saken i november 2011. Klagenemda mente at Narvik kommune brøt stedsnavnloven og ba Narvik kommune om å behandle saken på nytt.

Klagenemda mente det er sannsynlig at Beisfjord - Ušmá, Fagernes - Čoalbmi og Bjerkvik - Rahkka har samisk stedsnavn som er kjent som blir brukt blant den samiske befolkningen i området.

Nárviika eller Áhkanjárga

Gudmund Johnsen

Gudmund Johnsen leder i stedsnavnsutvalget i Várdobáiki.

Foto: Mathis Eira / NRK

Det foreslåtte bynavnet Narvik - Áhkanjárga var nemda usikker om det er navnet på byen eller om det er hele halvøya mellom Rombaken og Beisfjord.

Lokale sameforeninger og stedsnavnsutvalget i Várdobáiki samisk språk- og kultursenter har hele tiden vært klar på at det samiske navnet på Narvik er Áhkanjárga. Men det er delte meninger om bynavnet på samisk er Nárviika eller Áhkanjárga.

Sametingets stedsnavnskonsulent foreslo i 2011 at det samiske navnet på Narvik er Nárviika. Sametinget har nå endret dette til Áhkanjárga i forhåndstilrådning til kommunen.

-Áhkanjárga er et gammelt navn som mange kjenner til og bruker. Det er også dokumentert i Just Qvigstad sine samlinger 1938, sier leder Gudmund Johnsen i stedsnavnsutvalget i Várdobáiki samisk språk- og kultursenter.

Det er stedsnavnsutvalget som har foreslått disse stedsnavnene. Johnsen er fornøyd med at saken er på høring.