Byrådet vil ha samisk navn på Oslo

– Det er en stor seier for de samiske miljøene i Oslo.

Nytt byråd

NYTT BYRÅD: Disse skal styre Oslo de neste 4 årene. De lover å gi samene mer plass i bybildet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

Det sier tidligere leder for ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh, Kristine ​​​​​​Ballari.

Samiske ungdommer har gått i bresjen for at Oslo også bør ha samisk navn.

– Byen vil føles nærmere hjertet når det samiske blir mer synlig, poengterer Ballari.

Arbeidet med å få et samisk navn på kommunen startet for flere år siden. Nå har altså byrådet også formelt slått fast dette i sine lovnader for de neste fire årene.

Ballari, som er samisklærer på Kampen skole, er stolt over at de har fått gehør i stednavnsaken.

Kristine Ballari

OSLOVE: Kristine Ballari og Noereh har i flere år brukt Oslove om Oslo. De vil vise at Oslo også er samenes hovedstad.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun er spent på hva dette løftet fra byrådet betyr.

– Jeg håper jo at det etterhvert også kan dukke opp noen samiske gatenavn i Oslo, og selvfølgelig at det blir skilting på samisk i offentlige institusjoner.

Stolt av samene

Byråd Inga Marte Thorkildsen er glad for at dette punktet er med i erklæringen.

– Vi ønsker å vise at vi anerkjenner og er stolte av urbefolkninga vår. Det er derfor helt naturlig at Oslo, som er hovedstaden vår, også signaliserer dette gjennom navnet på byen, sier Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Hun vet ikke hvor lang tid det tar før kommunen også har samisk navn. Det er kulturbyråden som formelt jobber med dette.

Thorkildsen liker i all fall forslaget om samiske navn på Oslos gater.

– Jeg synes at det var et stilig forslag, sier hun.

– Jeg har en favoritt

Thorkildsen vet hvilket samisk navn hun ville valgt, hvis hun fikk bestemme.

– Jeg har en favoritt, som jeg håper at Sametinget også kan gå for. Det hadde vært morsomt hvis det ble Oslove. Det er jo et begrep som veldig mange har et forhold til Oslo.

Samiske ungdommer er aktive i kulturlivet i Oslo. De arrangerer også jevnlig markeringer om blant annet menneskerettigheter, klima- og miljøspørsmål.

De fortjener ros for å ta mer plass i bybildet, mener byråden.

– Det er kjempebra å riste av seg den gamle skammen som er påført dem av det norske storsamfunnet. Det er bare helt nydelig. Det heier vi veldig på, sier Thorkildsen.

Samisk flagg utenfor Oslo rådhus

SYNLIGGJØRING: Det samiske er også en del av Oslo. I bybildet ser man det som oftest på samenes nasjonaldag i februar. Dette skal det nå bli en endring på.

Foto: Kenneth Hætta

To alternativer

Den samiske ungdomsorganisasjonen i Oslo, Oslove Noereh, tok utgangspunkt i det sørsamiske språket, da de valgte navn for organisasjonen.

Dette ble også brukt om hovedstaden etter 22. juli 2011. Kjærlighetsbetegnelsen #Oslove var da samlende for en hovedstad i sorg.

Sametingets språkmedarbeidere påpeker at når det er snakk om samisk navn på kommunen, så har de to alternativer:

  • Osloven tjïelte
  • Oslon tjïelte

Ifølge stednavnloven skal Oslo kommune ha navn på sørsamisk.

Ps! Det er her snakk om samisk navn på kommunen Oslo, altså ikke byen Oslo.