Ung reineier: –Byggestans gir et lite håp for fremtiden

Selv om stengingen av vindkraftarbeidet på Frøya kun er midlertidig, så gir det håp for reindriften.

 Maajja-Krihke Bransfjell

LITE HÅP: Maajja-Krihke Bransfjell opplever også at det skal bygges vindkraftturbiner i hennes reinbeiteland.

Foto: Privat / NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyste om den midlertidige stansen i vindkraftarbeidet på Frøya tidligere denne uken.

Reineier Maajja-Krihke Bransfjell som hører til reinbeitedistriktet Gåebrien Sijte tar denne midlertidig stansen som en liten seier. Hun kjemper mot et lignende inngrep i hennes reinbeiteområde.

– Det er jo bare midlertidig, men det viser at de lytter og blir skeptiske til utbyggingen, sier hun.

Dette er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Ellinor Jåma enig i.

Ellinor Marita Jåma

STOPP: NRL-leder Jåma håper klagen fører til en total stopp på prosjektet.

Foto: Piera Balto / NRK

– Jeg synes at det er utrolig bra at man har lyttet til klagen, og jeg tror det kan ha stor betydning i forhold til andre saker, sier Jåma.

–Det hjelper å stå på

Bransfjell tror denne midlertidige stansen gir håp og mer kraft til å fortsette kampen mot vindmølleutbyggingen.

–Nå ser man at folk kan gjøre en forskjell, det gir håp, sier hun.

I en pressemelding skriver departementet at de skal ta en grundig gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken.

Dette mener Ellinor Jåma viser til at departementet sender et tydelig signal og hun mener det er utrolig bra at de går igjennom saken grundig.

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Vindmøller en stor trussel for reindriften

Leder i NRL sier at man ser konsekvensene reindriften har fått ved utbygging av vindmøller i Fosen. Nå er hun redd for hva flere vindmølleutbygginger kan gjøre med reindriften i sørsamiske områder.

– Med de anbefalingene NVE har kommet med i sin rapport, så blir den sørsamiske reindriften veldig utsatt, sier Jåma.

Samling av tamrein

I VIKTIGE BEITEOMRÅDER: – De anbefalingene som er kommet er i viktige beiteområder for reindriften, sier Ellinor Jåma.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Bransfjell håper politikerne snart forstår hvilke ødeleggelser slike byggverk kan gi, istedenfor at man angrer over det i ettertid.

– Disse konfliktene berører mange, jeg håper de vektlegger naturen mer enn å bare tjene penger, sier Majja-Krihke.