NRK Meny
Normal

Bygdeskolene i Porsanger blir likevel ikke lagt ned midt i skoleåret

Kommunestyret i Porsanger vedtok i dag at bygdeskolene i Børselv og Billefjord ikke skal legges ned som vedtatt før jul.

Kommunestyret i Porsanger

Kommunestyret i Porsanger er i dag samlet for å behandle budsjett og økonomiplan for 2015 på nytt. Vedtaket før jul er klaget inn til Fylkesmannen i Finnmark for lovlighetskontroll.

Foto: Piera Balto / NRK

Rett før jul vedtok flertallet i kommunestyret i Porsanger at Børselv oppvekstsenter skal legges ned fra og med 1. januar 2015.

Samtidig skulle ungdomstrinnet ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter legges ned.

Elevene ved disse to oppvekstsentrene skulle flyttes til kommunesenteret Lakselv.

Begrunnelsen for nedleggelsen var at kommunen må spare inn et underskudd på rundt 18 millioner kroner.

I dag vedtok kommunestyret ti mot ni stemmer at skolene likevel ikke skal legges ned midt i skoleåret. Kommunestyret klarte å finne en økonomisk løsning på hvordan skolene kan drives resten av skoleåret.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Eleverådsleder Thea Dagsholm Johansen blir intervjuet av Piera Balto.

Her kan du se og høre hva elevrådsleder Thea Dagsholm Johansen ved Børselv oppvektssenter sier om vedtaket i kommunestyret.

«Fant» 1,5 millioner kroner

Etter et budsjettreguleringsforslag fra Jonas Nymo (H) har kommunestyret funnet de 1,5 millioner kronene som må til for å drifte skolene til 1. august i år.

Jonas Sørum Nymo

Jonas Sørum Nymo (H).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Pengene hentes blant annet inn på 600.000 kroner mer i eiendomsskatt enn det som var kjent da det forrige budsjettvedtaket ble gjort i desember 2014.

300.000 kroner tas fra barnahgesektoren, fordi det ikke blir like høye utbetalinger til de private barnehagene som budsjettert.

600.000 kroner kommer fra det budsjetterte årsoverskuddet til Porsanger kommune for 2015.

Et salig kaos

Flertallet i Porsanger kommunestyre består av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).

18. desember i fjor vedtok dette flertallet å legge ned Børselv oppvekstsenter helt og 8. - 10. klassetrinn ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter med virkning fra og med nyåret.

Vedtaket førte til sterke følelser blant elever og foreldre.

Forelder Børre Bjørkli Olsen uttalte da at børselvværingene og billefjordværengene var veldig oppgitt over «julegaven» fra det blåblå flertallet i kommunestyret.

Børre Bjørkli Olsen

Børre Bjørkli Olsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– «Blånissene» har gitt oss en særdeles dårlig julegave. Dette betyr en god del praktiske utfordringer for både barn og foreldre i de to stedene. Det betyr blant annet en lengre skolevei og helt nye omgivelser å venne seg til for barna i alle aldre. For tiende-klassingene er det også vanskelig å skifte skole bare få måneder før eksamen, uttalte Olsen da.

Foreldre i begge bygdene leverte gjennom Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) inn en klage på vedtaket til Fylkesmannen i Finnmark.

De viste til at opplæringsloven, der det klart kommer frem at flytting av elever til en annen skole midt i skoleåret, bare kan gjøres i nødverge – ved for eksempel brann, epidemier, stengte veier og lignende.

I tillegg leverte tre kommunestyrerepresetanter inn klage fordi de mener at kommunestyret ikke hadde grunnlag nok for å behandle denne saken.

I et møte med oppvekstsjef Knut Johnny Johnsen dagen etter kommunestyremøtet 18. desember i fjor fikk foreldrene beskjed om at både elevene i Børselv og i Billefjord skal møte opp på skolen sin som vanlig etter nyttår.

Ordføreren måtte hasteinnkalle til ekstraordinært formannskaps- og kommunestyremøte 15. januar. Der behandles klagene og budsjettkabalen for 2015 må legges på nytt.

Allerede solgt

Porsanger boligstiftelse kjøpte allerede i fjor høst eiendommen i Børselv oppvekstsenter. De har overtatt som eiere fra og med 1. januar 2015.

Dette har skjedd til tross for at det ennå ikke er klart om vedtaket om å legge ned skolen er lovlig.

Eiendommen ble lagt ut for salg i sommer og boligstiftelsen hadde det høyeste budet.

Rudi Larsen

Rudi Larsen, daglig leder i Porsanger boligstiftelse.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

De vil blant annet tilby leigligheter for flyktninger og anlegget blir også viktig i turismesatsingen i dette området. Vi begynner å tilrettelegge bygningene på nyåret og de første flyktningene skal kunne flytte inn i april.

– I første omgang skal vi bosette flyktninger i andre etasje. Vi har hatt en del møter med helse- og sosialavdelingen i kommunen, og tidspunktet er vel 1. april. Da vil vi bosette to familier og to enkeltflyktninger her, forklarer daglig leder Rudi Larsen i Porsanger boligstiftelse.

Porsanger boligstiftelse planlegger i første omgang å bruke 3 millioner kroner til å ruste opp anlegget.

– Hvis skolen ikke blir lagt ned nå som planlagt, så har vi en avtale med kommunen om at de kan leie lokaler hos oss, uttalte Rudi Larsen til NRK før jul.

Nå viser det seg at Porsanger boligstiftelse må leie ut skolen i hvertfall til slutten av juli.