Hopp til innhold

Bygdeildsjel til kritikere: – Nettroll som «ikke gjør en skit» selv

Lokalarrangement blir kritisert på sosiale medier for å få penger fra oppdrettsaktør – fordi fjorden og den lokale lakseelva har mengder med rømt oppdrettslaks. Men kritikerne vil ikke la seg identifiseres og intervjues.

Alf Masternes er leder for Kunesdagan

FÅR PENGER FRA OPPDRETTSAKTØR: Kunesdagan (Gussanjárggabeaivvit på samisk) arrangeres i bygda innerst i Laksefjorden i Lebesby kommune i Øst-Finnmark. Ildsjel og arrangørleder i år som i fjor er Alf Masternes (innfelt).

Foto: Privat (montasje av NRK) / Kunesdagan

På stamplassen

HJEMVENDT ILDSJEL: Den tromsøbosatte kunesværingen, Alf Masternes, er kjent som leder for Tromsø ILs fanklubb «Isberget». For andre sommer på rad reiser han til hjembygda i Laksefjorden, for å skape liv og røre.

Foto: Robert Greiner/NRK

«Kunesdagan kunne jo hete oppdrettsdagan».

«(...) flere oppdrettsfirma som samarbeidspartnere. Da vet man i hvert fall hvor man ikke skal dra den helga»

«Ja, det er jo penger som styrer, helt utrolig».

Kritikken mot et ildsjelsarrangement er krass på sosiale medier.

Arrangørleder, Alf Edvard Masternes, slår nå tilbake mot kritikken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Støvvelkasting på Kunesdagan

I GANG TROSS KRITIKK: Årets utgave av Kunesdagan er i gangsatt blant annet med støvvelkasting både for store og små, upåvirket av oppdrettskritikk mot arrangementet.

Foto: Alf Edvard Masternes / Kunesdagan

– Kan ikke se noe galt i sponsingen

Ildsjeler rigger til i forkant av Kunesdagene

ARRANGERES PÅ DUGNAD – Derfor må jeg si at alle tilbakemeldinger som er rettet direkte overfor oss arrangører, har vært utelukkende positive. Kritikken var totalt fremmed for meg inn til NRK gjorde meg oppmerksom på den. Og ildsjelene her på Kunesdagan er fantastiske, og det gjør meg rørt, sier Mastenes.

Foto: Alf Edvard Masternes / Kunesdagan

– Vi har valgt å ha samarbeid med lokalt næringsliv. Her er det nettopp oppdretts- og smolte-næringen som er av størrelse. Mange som bor i dette området jobber i næringene.

Jeg kan derfor ikke se noe galt med at de vil være med å sørge for at vi kan arrangere Kunesdagan, sier Alf Edvard Masternes til NRK.

Arrangementet får 50.000 kroner i støtte. 30.000 av disse fra Lebesby kommune, mens resten av Lerøy, Grieg Seafood og Salmar ifølge iFinnmark.no (ekstern lenke).

Han tillegger at det ikke er riktig at det er flere oppdrettsanlegg som er med.

– Det er to smoltanlegg og ett oppdrettsanlegg, sier han.

«Oppdretts-verstingelv» i nærheten

Laksefjorden i Lebesby kommune

IDYLLISK: Laksefjorden i Lebesby kommune.

Foto: Alf Edvard Masternes / Kunesdagan

Kritikken mot oppdrettens sponsing av Kunesdagan, knyttes blant annet opp mot forekomsten av rømt oppdrettslaks i Storelva – en elv som munner ut i fjorden ved bygda Kunes.

Mengden rømt oppdrettslaks i elva, dokumenteres blant annet av NINA.

Skjellprøver viste at 70 prosent av laksen var rømt oppdrettslaks.

I en annen rapport vises det til året 2003, da mengder med oppdrettslaks rømte fra et anlegg i området.

Dette ga utslag i at halvparten av sportsfiskefangsten i Storelva, var oppdrettslaks (eksterne lenker).

Oppdrettskritikk mot Kunesdagan

KRITISERER: Dette er deler av kritikken som er publisert i lukkede fora. Blant annet fordi kritikken ikke er fremsatt med offentlig tilgang, har NRK valgt å ikke identifisere kritikerne.

Foto: Skjermdump fra Facebook

– Oppdrettslaks uønsket

– Jeg forstår at rømt oppdrettslaks er noe man ikke vil ha. Men det har man i mange lakseelver. I fjor hadde vi en forsker fra Havforskningsinstituttet på besøk. Han foreleste om fjordøkologi, nettopp fordi vi ville få frem at fjordene er sårbar.

– Den diskusjonen må vi ha. Men den må vi ta i et større perspektiv, sier Alf Edvard Masternes.

Tør ikke kritisere åpent

Ildsjeler rigger til i forkant av Kunesdagene

ARRANGERES PÅ DUGNAD – Derfor må jeg si at alle tilbakemeldinger som er rettet direkte overfor oss arrangører, har vært utelukkende positive. Kritikken var totalt fremmed for meg inn til NRK gjorde meg oppmerksom på den. Og ildsjelene her på Kunesdagan er fantastiske, og det gjør meg rørt, sier Mastenes.

Foto: Alf Edvard Masternes / Kunesdagan

NRK har kontaktet flere av kritikerne på sosiale medier. De ønsker ikke å stille intervju eller identifiseres.

NRK har også kontaktet personer med posisjoner i finnmarkssamfunnet, og øvrig lokalbefolkning.

Disse ønsker heller ikke åpent å kritisere Kunesdagan, til tross for å være kritisk mot sponsingen.

– Nettroll

– Det er de som populært kalles «nettroll» som kommer med kritikk, men som ikke tør å vise seg i det offentlige rom med sine meninger.

–​ I dette tilfellet ser vi jo at de ikke tør å føre debatten på våre sider på sosiale medier.

– Da blir det utfordrende å ha en diskusjon om dette. Hvis de synes dette er så viktig, så bør de tørre å stå frem, sier arrangørleder Alf Edvard Masternes.

– Urettferdig kritikk

– Urettferdig overfor ildsjeler som dere?

– Ja, det synes jeg. For det å ta lokale initiativ er ikke bare lykke.

–​ Det medfører også at man må tåle at det finnes kritikere, som selv ikke gjør en skit i å bidra.

Kunesdagan varer fra og med torsdag 30. juli til og med søndag 2. august, ifølge arrangørenes nettsider (ekstern lenke).

Kunes/Gussanjárga

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: