Buoremus sámi šuokŋa

Dán mánu logát beaivve rájes besset olbmot jienastišgoahtit logi sámi šuoŋas, dan buot buoremusa, beassašlávvardaga almmuha Gollerumbu vuoitošuoŋa.

Gollerumbu: Kirsten Østby, Anne Toril Balto og Annveig Øvregård

Gollerumbu: Kirsten Østby, Anne Toril Balto og Annveig Øvregård

Foto: Hanne Klemetsen

Gula jearahallama Anne Toril Baltoin

Gollerumbo-ásahus lea álggahan gilvvu masa olbmot leat beassan árvalait sámi buoremus šuoŋa mii lea gullon dássážii. Gollerumbbu Anne Toril Balto muitala leat 65 árvalusa ollen mannan vahkkolohppii, ja dál galgá juriija válljet dáin logi buoremusa.

Jienastišgoahtit 10.beaivvi rájes

Njukčamánu logát beaivve rájes lea de dán logi buoremus šuoŋas vejolaš jienastit dán buot buoremusa. Dát logi šuoŋa almmuhuvvojit www.nrk.no/sami ja www.gollerumbu neahttasiidduin. Das rájes sáhttá de sms bokte jienastit dan šuoŋa masa buoremusat liiko.