Buhtes guolli Barentsábis

Lea uhccán rádioaktiivvalaš nuoskideapmi Barentsábis. Nu čájeha Norgga suonjarsuodjalusa, Mearradutkaninstituhta ja ruošša dutkiid oktasaš dutkan. Sii leat logi jagi mearas dutkan Tsjernobyl-lihkohisvuođa ja atomabávkaladdamiid váikkuhusaid. Barentsábi guollešlájat duođaštuvvojit hui buhtisin, cealká Mearradutkaninstituhtta.