Budsjettforliket i Sametinget ble vedtatt – her er tallene

Norske Samers Riksforbund (NSR), Árja, Høyre og Flyttsamelista har kommet til enighet om budsjettet for Sametinget i 2015. Her får du en oversikt over tallene.

Budsjettforliket på Sametinget

Primærnæringene er de store vinnerne i budsjettforliket med en økning på 1.900.000 kroner.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kirsti Guvsám

Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR) er strålende fornøyd med vedtaket.

Budsjettforliket ble i dag vedtatt med 19 mot 18 stemmer i Sametingets plenum.

– Jeg er fornøyd. Synes det er et godt forslag med mange gode tiltak , tross et stramt budsjett, sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR).

Partiene Norske Samers Riksforbund (NSR), Árja, Høyre og Flyttsamelista er glade for å ha oppnådd et budsjettforlik der alle har fått gjennomslag for sine hjertesaker.

– Med satsinger på læremidler, kulturarv, idrett, tradisjonell kunnskap og rettigheter, mener vi at vi har et budsjett som vil fremme det samiske samfunnet, på tross av at det er et stramt budsjettår, sier Kirsti Guvsám (NSR), Laila Susanne Vars (Árjá), Ellen Kristine Saba (Høyre) og Per A. Bær (Flyttsamelista) i en felles uttalelse.

Den totale rammen for Sametingets budsjett i 2015 er på 425 millioner. Omdisponeringer i budsjettforliket er på 6,45 millioner.

Her er budsjettforliket

Nye tiltak

 

Inndekning

 

Samisk læremiddelportal

500.000

Oversetting og tilpasning av læreverk

-3.000.000

Sámi allaskuvla

400.000

Evaluering av bokbusser

-400.000

Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk u grunnskolen

500.000

Evaluering av læremidler

-400.000

Tilskudd til primærnæringer

1.900.000

Seminar i forbindelse med utarbeiding av sametingsmelding om høyere utdanning og forskning

-150.000

Tana barneteater

50.000

Nybygg Karasjok investering

-1.000.000

Driftsutgifter politisk nivå, plenum

1.000.000

Språkkampanje

-200.000

Utvikling av læremidler

900.000

Samisk human biologisk materiale

-300.000

Buken av samisk språk , språkprosjekter

300.000

Oppfølging av WCIP

-500.000

Tana og varanger museumssiida

100.000

Oppfølging av kommunereformen

-400.000

FA Sapmi

100.000

Tilskudd til litteratur

-100.000

Annen oppfølging samiske rettigterer

400.000

 

 

Várdobaiki

100.000

 

 

Saemien Sijte

100.000

 

 

Senter for nordlige folk AS

100.000

 

 

Totalt

6.450.000

Totalt

-6.450.000