NRK Meny
Normal

Her er "samepengene"

Sametinget får 334 millioner kr i 2009. Økningen er på 23 millioner kr ifølge regjeringen selv. Sametinget hadde håpet på 65 millioner i økning.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Totalt skal det bevilges 782 millioner til samiske formål.

– Dette er den største bevilgningen til samiske formål noensinne, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

– Den foreslåtte økningen til Sametinget, som er i tråd med signalene i stortingsmeldingen om samepolitikken, styrker Sametingets mulighet til å bevare og utvikle samisk språk, kultur og næringer, skriver AID.

AID har ansvaret for samiske saker i regjeringen.

Økt satsing på samisk språk

– Samisk språk er fortsatt i en utsatt stilling. Særlig er de små samiske språkene truet. Trolig er avgangen av samiske språkbærere i Norge større enn tilveksten. Regjeringen vil derfor i samråd med Sametinget utvikle en handlingsplan for samisk språk og fore­slår totalt 8 millioner kroner til arbeidet med handlingsplanen over Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AIDs) budsjett, sier statsråd Dag Terje Andersen.

LES OGSÅ: Åtte millioner til samisk språk

LES OGSÅ: Tre millioner mer til samiske aviser

Regjeringen foreslår å øke tilskuddsposten Tilskudd til samisk språk, informasjon mv. med ca. 3 millioner kroner, til 9 millioner kroner. Økningen vil i hovedsak finansiere AIDs tiltak i handlingsplanen for samisk språk.

PENGER TIL SAMISKE FORMÅL

LES OGSÅ: – Regjeringen tar ikke ansvar

LES OGSÅ: Skjelett-penger til Neiden

LES OGSÅ: Fem millioner til utvidelse av Aja

LES OGSÅ: To mill. mer til verdiskapning