Hopp til innhold

- Sponsesaken ødelegger ikke samarbeidet

NSR bryter ikke samarbeidet med visepresident Johan Mikkel Sara. Canada-turen som Statoil betalte for Sara, var nyttig for Sametinget, hevder presidenten.

Guldal: Ii čuoza ovttasbargui

På et hastemøte i går kveld  diskuterte leder-trioen i NSR visepresidentens Johan Mikkel Saras tur.  

 

Aili Keskitalo
Foto: Åse Pulk / Åse Pulk / NRK

NSRs leder Silje Muotka, gruppeleder Lene Hansen og sametingspresident Aili Keskitalo deltok.

Vurderte turen før Sara reiste

På møtet ble klart at saken ikke får konsekvenser for samarbeidet mellom Norske Samers Riksforbund (NSR) og visepresidenten.

Johan Mikkel Sara repesenterer lista "Samer bosatt i sør" og danner det parlamentariske grunnlaget for NSR i Sametinget.

Aili Keskitalo forteller at turen ble vurdert i sametingssystemet før Sara reiste.

- Vi så da at man kunne rette kritiske spørsmål til dette, men  vurderte samtidig  at det faglige innholdet i turen var såpass nyttig for oss, at vi bestemte at det var i orden. Det har jeg nå forklart til ledergruppa.

Jobber videre med Sara

Etter at NRK Sámi Radio avdekket at visepresident Johan Mikkel Sara hadde latt Statoil betale hans reise til Canada , har mange kritisert visepresidenten for at han har latt oljeselskapet betale for seg.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier turen ikke får konsekvenser for samarbeidet deres med Sara.

- Det har ikke vært et tema for oss og jeg tror ikke at denne saken kan ha slike konsekvenser. Denne turen var jo vurdert i sametingssystemet før reisen ble gjort.

- Er dere ferdig med saken nå?

- Slike saker blir nok tema i Sametinget også i fremtiden, spesielt fordi vi nå holder på å jobbe med etiske regler i det politiske nivået.

Keskitalo understreker at det ikke er riktig å gjennomføre slike turer mer.

- Jeg tror ikke det aktuelt, mulig eller riktig å gjennomføre liknende turer, sier Keskitalo.

 

 

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK