Bryr seg ikke om aboriginerne

Australienerne har mistet interessen for situasjonen til landets urfolk, aboriginerne. Det viser en ny meningsmåling.

Aboriginere, Australske urfolk

To eldre aboriginere utenfor sin bolig.

Foto: TIM WIMBORNE / REUTERS

Meningsmålingen er gjort bare noen få dager etter at Australias statsminister Julia Gillard oppfordret landets urfolk om å ta kontroll over sine egne liv .

Målingen er gjort av "The Australian Reconciliation Barometer survey", og tar for seg forholdet mellom aboriginerne og de andre menneskene i landet. Trenden viser en nedgang i antallet australienere som mener at dette forholdet er viktig for dem.

Skylder på aboriginerne

Målingen viser at australienere i økende grad legger skylden på aboriginerne selv, for at de lider av uforholdsmessig høy forekomst av sykdom, fengsling, arbeidsløshet og alkohol- og stoffmisbruk og andre samfunnsproblemer.

Dette er den første målingen utført siden regjeringen ba aboriginerne om unnskyldning i 2008 for urett de har lidd siden den første hvite bosetningen i 1788.

Australias statsminister Julia Gillard

Autralias statsminister Julia Gillard.

Foto: MICK TSIKAS / Reuters

Nå er det flere som mener at forholdet til urfolket er dårlig, enn dem som mener de har et godt forhold til aboriginerne.

Mindre enn halvparten mener at situasjonen til landets urfolk er blitt bedre.

Mer enn åtte av ti respondenter blant de 1220 ikke-aboriginerne, som deltok, sa at en mangel på personlig ansvar var å skyld i problemene til urfolkene, som er Australias mest marginalisert gruppe.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Australia Aborigines, aboriginerflagg
Foto: Mark Baker / AP

– Føler seg diskriminert

Aboriginerne selv er i følge meningsmålingen av en helt annen oppfatning.

Flesteparten av de 704 aboriginerne, som har svart på undersøkelsen, mener at mangel på respekt fra majoritetsbefolkningen, dårlige levekår, dårlig tilgang til helsestell og utdanning, offentlig svikt og diskriminering er med på å gjøre deres situasjon dårlig.

Aboriginerdans, aboriginer
Foto: MICK TSIKAS / REUTERS

Statsminister Julia Gillard oppfordret i forrige uke aboriginerne å ta større ansvar for sin egen skjebne i sin årlige "Closing the Gap"-tale, da hun advarte om at offentlige tiltak var ikke nok til å løfte levestandarden blant aboriginerne.

De spurte i meningsmålingen sier at Canberras innsats for å møte de vedvarende dårlige forholdene for aboriginerne, som har en levetid på opptil 11,5 år kortere enn sine ikke-innfødte landsmenn, var stort sett mislykket.

Australias første innbyggere, med kulturer som strekker seg tilbake titusener av år, har aboriginerne, har minket i antall fra rundt en million før den hvite bosetningen til kun 470 000. Dette er mindre enn 2 prosent av befolkningen.

Aboriginere, Australske urfolk

Mange australske urfolk er lutfattige, og mange australiere tror at de vil forbli fattige.

Foto: Kristen Gelineau / AP