Bruker mye på mineraljakt

Det svenske mineralselskapet Arctic Gold AB, vil bruke åtte millioner kroner for å kartlegge nye områder i Biedjovággi, i Kautokeino.

Arctic Gold AB
Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Åtte millioner kroner er det selskapet har satt av til boring og leting i Biedjovággi, så kommer kostnader til analyse og sluttarbeid, forklarer direktør Lars-Åke Claesson i Arctic Gold AB.

Kan være avgjørende

Arctic Gold har analysert en del av de gamle prøvene som er tatt i Biedjovággi tidligere, men skal undersøke nye områder denne sommeren. Analysene av tidligere prøver og det arbeidet som de gjør til sommeren i Bieddjovággi, kan avgjøre om selskapet vil starte opp med drift i kommunen.

- Vi skal ha en grunndig gjennomgang av prøvene senere, sier Claesson.

Gode prøver

Fredag la selskapet frem en ny analyse av gamle prøver som er tatt på det gamle gruveområdet i Biedjovággi, med svært gode resultater av kobber og gode resultater om gullforekomstene.

– Vi bruker en del tid på det man tidligere har tatt opp, men satser mye på egne boringer også, forklarer Claesson.

Har behov for god vei

I neste uke vil direktøren i Arctic Gold være i kautokeino, hvor han skal ha møter med reindriftsforvaltningen og reineierne i Bieddjovággi området.

Formannskapet i Kautokeino skal onsdag behandle en sak om den kommunale veien til Bieddjovqggi, fire mil med vei fra kommunesenteret. I formannskapspapirene er det ingen forslag til vedtak.

– Jer er glad kommunen ser på veien til Bieddjovággi, for den blir viktig i arbeidet vårt, avslutter Claesson.