Bruker fjellov mot Statskogs vilje

Enkelte kommuner i Nordland og Troms har vedtatt å forvalte utmarka i tråd med fjelloven.

Loven gjelder ikke i de to fylkene, noe som fører til at retten til å land og vann på statens grunn ikke er på lokale hender.

Den siste tiden har flere kommuner jobbet for å ta i bruk fjelloven.

De 11 kommunene er Bardu, Storfjord, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Saltdal, Hattfjelldal, Grane, Meløy, Hemnes og Sørfold.

Tidligere har Statskog uttalt at kommuner ikke har anledning å i bruk fjelloven uten at Stortinget har vedtatt det.