Bregraves 112 år etter sin død

I dag blir levningene av Mathias Hætta begravet i Kautokeino kirke, 112 år etter sin død. Mathias Hætta døde på Rønvik sykehus i Bodø. Levningene ble sendt til Anatomisk institutt i Oslo. Mathias Hætta var sønn av Lars J Hætta som var med i Kautokeino opprøret i 1852. Under soningen på Akershus festning, oversatte Lars J Hætta Det nye testamentet til samisk. Hans sønn, Mathias, blir i dag stedt til hvile ved siden av sin far.