NRK Meny
Normal

I denne kommunen kan brannvesenet bli pålagt til å holde seg hjemme

Om en måned kan brannvesenet i Nesseby kommune bli tvunget til å stanse virksomheten. Tilsyn har avdekket store mangler.

Totalskadd hus

Sommeren 2014 brant dette huset i Nesseby.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

«Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten eller helt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv.»

Det er denne bestemmelsen i loven Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) truer Nesseby kommune med. Alarmen gikk allerede 28. november i fjor. Etter et tilsyn 9. september ble det avdekket store mangler.

– Ikke egnet utstyr

– Brann- og redningsvesenet har også utstyr som ikke er driftssikkert
eller egnet og det må utarbeides en plan for å finansiere utstyr til beredskapen, skriver DSB i rapporten
.

Det ble også avdekket at kommunen har vansker med å få tilstrekkelig innsatsmannskaper. Nesseby har heller ikke utarbeidet innsatsplaner for de viktigste risikoobjektene i kommunen (se faktaboks: Dette er avvikene).

Fristen for å komme med en tilbakemelding ble satt til 1. mars 2015. Denne kom aldri, og DSB ba deretter om at kommunen laget en forpliktende handlingsplan innen 1. mai.

Nesseby grendehus, røykutvikling

Her er brannvesenet ved Nesseby grendehus for noen år siden.

Foto: SIV IRENE ANDERSEN / SÁGAT

Dagen før fristen svarer fungerende brannsjef Kjell Roger Henriksen at de nå gjennomfører nettkurs for mannskapene, planlegger grunnkurs og at kommunen har planer om å sende en person på brannsjefkurs i 2016.

– Vi mener kommunen trenger bilfrigjøringsutstyr, klær, ny brannbil og slanger med diverse koblinger. Det blir en sum på 1.127.150 kr, skriver Henriksen.

Han innleder forøvrig brevet til DSB med «Fremdriftsplan for Nesseby kommune (med forbehold at vi får penger)».

– Ikke tilfredsstillende

Svaret fra fungerende brannsjef er ikke tilfredsstillende, mener DSB.

– For det første er den ikke forpliktende da det tas forbehold om at det vil gis finansiering. For det andre omfatter fremtidsplanen andre temaer enn det tilsynet omhandlet og som fremkommer av avvikene i tilsynsrapporten, skriver DSB 9. juli til kommunen.

Dersom direktoratet ikke har en forpliktende plan innen 1. september, kan de stanse virksomheten helt eller delvis. Konkret kan dette betyr at Nesseby ikke har et brann- og redningsvesen ut på høsten.

– Må ta tak i saken

Varaordfører Oddvar Betten kjenner ikke til det siste varselet fra DSB.

Oddvar Betten og Knut Store

Varaordfører Oddvar Betten (t.v.) og ordfører Knut Store i Nesseby.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi må ta tak i saken. Dette er ikke noe vi kan leve med, et brann- og redningsvesen må vi ha, sier Betten til NRK.

Han forteller at kommunestyret i mai bevilget penger til blant annet utdanning av mannskapene.

– Ettersom det nå har kommet et nytt varsel og en ny frist fra DSB, må vi ta opp saken i formannskapet og kommunestyret i midten av august, sier varaordføreren.