Brannsjef: – Er ikke et samisk liv like mye verdt som et norsk liv?

Brannsjefen i Karasjok frykter for konsekvensene av at alarmsentralen 110 ikke lenger må ha en samisktalende operatør.

Sak på Ođđasat 25.02.2015

Brannsjef Alf Isaksen er redd for at liv skal gå tapt hvis ikke samisk er representert i alarmsentralen 110 i Finnmark. Videoinnslaget er på nordsamisk og utekstet. Reporter/stillsfoto: Dan Robert Larsen - Video: Nils Johan Eira - Redigering: Roger Manndal

– Det er veldig trist å høre. Og jeg blir nesten skremt av å høre at noen kan være, det passer vel ikke å si tøvete, men jeg må nesten si det, sier brannsjef Alf Isaksen.

I en stor del av sitt yrkesliv har Isaksen vært brannsjef i Karasjok, og mye av tiden har brukt til å sikre at det er samisk operatør i alarmsentralen 110 i Finnmark.

20. februar 2012 ble dette arbeidet kronet med at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedtok at det pålegges å etablere fast bemanning av kvalifisert personell ved 110-sentralen i Finnmark for å sikre forsvarlig mottak, registrering og oppfølging av nødmeldinger på samisk.

Kontrabeskjed fra justisdepartementet

Nylig kom kontrabeskjeden fra Justis- og beredskapsdepartementet. Beskjeden er nå at de ikke krever samisktalende operatører i 110-sentralen for Finnmark før omorganiseringsprosessene, som er på gang i politiet og 110-sentralene, er avsluttet.

Nødnummer

I Norge er det tre nødnumre: 110, 112 og 113.

Foto: Anders Ekanger / NRK

– I mer enn 40 år har vi jobbet med å få samisk inn i alarmsentralen. Nå hadde vi håp om at når de nye alarmsentralene kommer at samisk skulle ha sin rettmessige plass der. Meningen var at samisk skulle være likestilt med norsk, påpeker Isaksen.

Den viktigste grunnen til å ha samisk operatør i 110-sentralen er samfunnssikkerhet.

I Finnmark finnes det mange samiske stedsnavn, og flere av disse er det bortimot umulig å forstå eller uttale hvis man ikke behersker det samiske språket.

– Jeg lurer på om ikke et samisk liv er like viktig som andre liv? spør Alf Isaksen.

Forstår ikke samiske navn

NRK har hatt flere eksempler der oparasjonssentralens mangel på samisk- og lokalkunnskap nesten har ført til at liv har gått tapt.

Dette fortalte Johan Oskar Eriksen 29. oktober 2012:

Johan Oskar Eriksen hadde vært cirka seks mil sørvest for Karasjok i Øst-Finnmark for å hente ned en jaktleir fra fjellet. Da han var i ferd med å krysse en åpen elv med firehjulingen sin, fikk han motortrøbbel og firehjulingen stanset.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Johan Oskar Eriksen

Johan Oskar Eriksen hadde i oktober 2012 en skummel opplevelse med nødetaten, som kunne ha kostet ham livet.

Foto: Jenna Rasmus / NRK

– Jeg ringte 113 og fortalte at jeg var ille ute. Etter hvert ble jeg satt over til Hovedredningssentralen Nord-Norge. Det skulle egentlig være enkelt å beskrive hvor jeg var, men de skjønte det ikke, opplyser Eriksen.

Å forklare til operasjonssentralen hvor han befant seg viste seg å være umulig. Alle stedene i området har jo samiske navn.

– Dette var Bávttajohka, en stor elv på sørsiden av Beaivvašgieddi, som også står på kartet. Selv om jeg forklarte flere ganger hvor jeg var, så forsto ikke de hvor jeg var, sier han.

Johan Oskar Eriksen sier til NRK at han forsøkte å forklare eksakt hvor han var opptil fire-fem ganger, uten at nødetaten forsto.

Tilfeldigvis kom to elgjegere forbi som fant en kald Johan Oskar Eriksen sovende på bakken, og de fikk vekket ham.

Elgjegerne hadde med seg GPS og ved hjelp av koordinatene, fikk jegerne varslet Hovedredningssentralen om hvor de befant seg.

Farlig å bo i en gate med samisk navn?

21. april 2010 fortalte Kari Høgden følgende historie:

Da samboeren ble syk, ringte Kari Høgden 113 og ba om en ambulanse til adressa si i Máđiijárbálggis i Karasjok.

Men gatenavnet skapte forvirring for AMK-sentralen.

Høgden mener hun hadde en klar stemme da hun ringte nødnummeret, og hun snakker også godt norsk.

Men både adressa og navnet til Kari Høgden ble misforstått av nødsentralen.

Samisk gatenavn i Karasjok

Karasjok er en samisk kommune og har naturlig nok mange samiske gate- og veinavn. En av dem er Máđiijárbálggis.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Jeg oppga navn og adresse veldig tydelig. Men gatenavnet Máđijárbálggis ble ikke oppfattet, selv om jeg gjentok det flere ganger. Personen svarte blant annet at gatenavn som begynner med «Matiar», ikke finnes på kartet, sier Kari Høgden.

Etter mange misforståelser og gjentakelser ble det tilslutt oppfattet hvor Kari og samboeren befant seg, og tross navnekaoset, kom ambulansen etter 12 minutter.

I forhold til hvor mange minutter det gikk før ambulansen var på plass, mener Helse Finnmark at de har håndtert situasjonen bra.

– Vi har sett på denne situasjonen, og mener vi har gjort ting riktig, og vi forstår at det oppleves sterkt å ikke bli forstått i en slik situasjon, sier konsituert informasjonssjef Ivar Greiner ved Helse Finnmark.

Gatenavnet ble så videreformidlet til den lokale ambulansen, uttalt slik nødsentralen hadde oppfattet det. Responsen fra ambulansen i Karasjok skal ha vært at det stedet kjenner de til, og de kjørte dermed straks til rett adresse.

Korte nyheter

 • Dette gir Sametinget til prinsessen

  Sametinget gir to gaver til prinsessen, både en tradisjonell og en moderne gave. Duojár Pia Jannok har sydd en veske av garvet reinskinn, og hun har pyntet den med tinntrådbroderinger. Denne vesken har hun laget fra bunnen av. Bant annet har hun garvet skinnet selv.

  Den andre gaven er samisk sølv, et smykkesett av Erica Huuva. Serien som Sametinget gir til Prinsesse Ingrid Alexandra er sølvsmykker fra kolleksjonen Fápmu og Árbevierru. Loga dán sámegillii Se overrekkelsen her.

  Her er gavene fra Sametinget til prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Liv Inger Somby/Sametinget / Montasje av NRK / NRK
 • Bearjadat = ođđa musihkka

  Fargga lea vahkkoloahppa. De soaitá heivet guldalit ođđaseamos sámi musihka, leaš dál návddašeame friddja dahje jus barggus heive dan čuojahit.

  Poplávlu Aili searvá lávlagis «Hate the Weekend», mii lea ovttasbargu buvttadeaddji guoktáin Ilyaa ja Vargenta.

  Rockjoavku Nagirčalmmiid almmuhii šuoŋa «Suoivva».

  Johkamohkkilaš Kitok lea mielde Doggedoggelito šuoŋas «9MC’S 2 HATARE».

  Guldal dáid šuoŋaid, ja ollu eará sámi musihka NRK Urbi čuojahanlisttus.

  NRK URBI
  Grafikk: NRK